Formlar

Önemli Not: Tüm formların bilgisayar ortamında doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na/Enstitüye

teslim edilmesi gerekmektedir.

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN
Bilimsel Hazırlık Formu
Ders Saydırma Formu

Doktora Yeterlik Komitesi Sınav Jürisi Belirleme Formu
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
Doktora Tez Sınav Tutanağı
Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN
Ders Yükü Bildirim 
Ders Telafi Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Tez Önerisi Savunmasına Giriş Formu

Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu
Tez İzleme Komitesine Giriş Formu
Yük.Lis. Tez Savunma Sınavına Başvuru Formu                                   
Doktora Tez Savunma Sınavına Başvuru Formu

Dönem Projesi Teslim Formu

Makale Beyan Formu (2017 ve sonrası girişli doktora öğrencileri için)

Yüksek Lisans/Doktora Tezi Jüri Kişisel Raporu

 

Tez önerisi kabul edilen doktora programı öğrencileri

Tez Veri Giriş Formunu "Doktora Tez Öneri Formu"na 

ekleyecektir.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN

Genel Dilekçe
Özel Öğrenci Ders Seçim Formu
Yatay Geçiş
Referans Mektubu
Pasaport ve Yurtdışına Çıkış Harcından Muaf Dilekçesi 
Harç Muafiyeti
Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
Diğer Kurum Ders Alma Dilekçesi
Kayıt Dondurma Dilekçesi
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi
Askerlik Tehir İşlemi İptali
Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu
Doktora Tez Danışmanı Öneri/Değişikliği Formu
Tez Konusu Belirleme (Tez Veri Giriş Formuda eklenecektir.)
Tez Konusu Değiştirme (Tez Veri Giriş Formuda eklenecektir.)
Doktora Yeterlik Başvuru İstem Formu
Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
Tez Yazım Kontrol Listesi

Dönem Projesi Yazım Kontrol Formu
İlişik Kesme Formu
Tez Teslim Pusulası

 

 

 Tez konusu belirleyen veya tez konusu değiştiren 

yüksek lisans programı öğrencileri Tez Veri Giriş Formunu

ilgili formlara ekleyecektir.

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-612 14 00 (Dahili:101401-101402)
sbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: