Misyon & Vizyon

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

Misyon:

Spor Bilimleri alanında; bilgi üreten ve bu bilgiyi yaşamında kullanabilen, girişimci, problem çözen, eleştirel ve yaratıcı düşünen, topluma hizmet üreten ve ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunan beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmektir.

Vizyon:

Fakültemizi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme açısından ulusal ve uluslararası anlamda saygın, alanda tercih edilen ve önde gelen bir kurum haline getirmektir.

Temel Değerler:

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına Bağlılık
  • Eğitimde Mükemmeliyet ve Kalite
  • Bilimsellik
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Kalifiye İşgücü Yetiştirmek
  • Sosyal Sorumluluk, Topluma ve Ülkeye Hizmet
  • Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik
  • Ehliyet ve Liyakat
  • Hukukun Üstünlüğüne, İnsan Haklarına, Toplumsal Değerlere, Etik Kurallara ve Çevreye Saygı
  • Paydaşlar ile İşbirliğinin Sağlanması

Hedefler:

Üniversitemiz başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimsel üretimi ve üniversitekent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin hedefleri arasındadır.

 

Adres

Bigadiç Yolu 17.km Çağış Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim

(+90) 266 239 18 38 Faks (+90) 266 239 02 85
sporbilimleri@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: