Misyon & Vizyon

Misyon
Bilimin üstünlüğüne inanan ve kendine rehber edinen, temel insan haklarına çevreye, etik değerlere saygılı, gelişmeye açık, başta demokrasi ve şeffaflık olmak üzere, ulusal ve evrensel çağdaş değerleri benimseyen, yaptığı her işi, en üst kalite standartlarında yapmayı kendine hedef belirleyen, insan sağlığını koruyacak, hastalıkları teşhis ve tedavi edecek, yüksek bilimsel ve insani niteliklere sahip hekimler yetiştirmek. Gelecekte insan sağlığının en iyi şekilde korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak.
 
 
Vizyon
İnsan sağlığının her şeyin üstünde tutulduğu ve bu amaçla;
- Bilimin üstünlüğüne inanılan,
- Temel insan haklarına, çevreye ve etik değerlere saygı duyulan,
- Akılcı, demokratik, şeffaf ve katılımcı yöntemlerin kullanıldığı,
- Gelişmeye ve uluslararası ilişkilere açık,
- Ulusal ve evrensel çağdaş değerlere önem verilen,
- Daima en üst kalite standartlarını hedefleyen,
- Tüm faaliyetleri ile örnek olan,
bir Tıp Fakültesi.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu