Ders Yükü Bildirimi

 
 
NOT: 09.09.2019 tarihinden sonra göreve başlayan öğretim üyeleri 03.02.2020 dahil olduğu hafta itibariyle ders yükü formlarını güncel ders programlarına uygun olarak dolduracaklardır. Mart ayının ilk haftasında şubat ayına ait ders yükü bildirim formlarını Dekanlığa teslim edeceklerdir. Sonraki aylarda uygulama bu şekilde devam edecektir.
 
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
1- Haftalık ders yükü formu üstteki linkte yer alan örnek excel formatı üzerinden düzenlenecektir. Formdaki veriler örnek amaçlıdır, ders programınıza uygun verileri değiştiriniz.
 
2- Form ilgili ayın her haftası için ayrı ayrı doldurulacaktır. Bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde Dekanlığa teslim edilecek. (örn: subat ayı için 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 tarih aralıkları belirlenecek ve 4 adet farklı form düzenlenecek.)
 
3- Excel dosyası içindeki DersYükü alt sekmesi manuel olarak doldurduktan sonra DersProg alt sekmesine veriler otomatik aktarılacaktır. Yazıcıdan çıktı alırken sayfanın ön yüzüne DersYükü alt sekmesi dokümanı, arka yüzüne DersProg alt sekmesi dokümanı yazdırılarak tek yaprakta teslim edilecektir. 
   
           
4- Teorik ve diğer faaliyetler (DF) aynı saatte birlikte verilemez.

5- Farklı dönemlere veya sınıflara ait aynı saatte teorik/teorik veya DF/DF verilmesi halinde dersin kodu ve adı kısmına birlikte yazılabilir, ancak saat olarak sadece bir dönemin dersi bildirilir.

6- Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için toplamı 10 saattir. Teorik (T) ve diğer faaliyetlerin (DF) toplamı 10 saati geçemez. Toplam teorik dersiniz 10 saatten az ise örneğin T 4 ise D.F. kısmına 6 yazılarak zorunlu ders yükü 10'a tamamlanır
 

7- Ücret karşılığı verebileceği ek ders; en çok 20 saattir. Haftalık ücretli ders içindeki teorik saat(örnekte 12),  toplam teorik ders saatinden (örnekte 22) maaş karşılığı teorik saat (örnekte 10) düşülmesi ile elde edilip ilgili alana otomatik olarak düşer. Haftalık ücretli ders içerisindeki T ve DF'nin toplamı 20^yigeçmeyecek şekilde DF eklenir (örnekte DF 8 olarak eklenmiştir, DF 8'den büyük girilirse "toplam 20'den büyük olamaz" diye hata verecektir).

8- Teorik Dersler (T): Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir.

9- Diğer Faaliyetler (DF): Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak, haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, toplam on saati aşan kısım için ek ders ücreti ödenmez. Örnekte maaş  karşılığı DF 0 ile haftalık ücret ders DF 8 toplamı 10'u geçmiyor. Geçerse arka plan mavi olup hata verir, toplam 10 ve altı olacak şekilde düzeltilir.
 
 
10- Haftalık ders yükünün bildirilmesinde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen Dönem 1-6 Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi programları esas alınır.
 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu