2019-2020 Bahar Dönemi Sınavları İşleyiş Planları

DÖNEM 1, DÖNEM 2 ve DÖNEM 3 DERS KURULU SINAVLARI İŞLEYİŞ PLANI
Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kurulu sınavlarının BAUN Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla ödevlendirme şeklinde yapılması kararı alınmıştır. Buna göre;
1- Ders kurulu sınav sorumluları, ders kurullarında bulunan her dersin yüzdelik değerini hesaplayarak ilgili derse düşen puanı belirleyecektir.
2- Her ders için belirlenen puan, 11 Mayıs 2020 tarihinde ders kurulu sınav sorumluları tarafından anabilim dallarına gönderilecek ve onlardan kendilerine düşen puan kadar klasik soru (cevabı tek kelime ya da kısa cümle şeklinde olmayacak biçimde) hazırlamaları istenecektir.
3- Anabilim dallarının 15 Mayıs 2020 tarihine kadar soruları ders kurulu sınav sorumlularına göndermeleri gerekmektedir.  Ders kurulu sınav sorumlusu ilgili anabilim dallarından gelen soruları tek bir soru kitapçığında toplayacak ve kapak sayfasına her dersin toplam puanını yazacaktır.
4- Ders kurulu sınav sorumlusu, soru kitapçığını 18 Mayıs 2020 tarihinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sisteminde ders içeriklerini yükledikleri kısma, ilgili “ders kurulu sınavı” haftası ekleyecekler, öğrencilerin ödevlerini gönderecekleri e-mail adreslerini de buraya kaydedecekler.
5- Soru kitapçığının kapak sayfası dahil tüm ödev sayfalarının sağ alt kısmında öğrencinin okul numarası, adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır. Öğrenciler 05 Haziran 2020 tarihine kadar ödevlerini kendi el yazıları ile tamamlayıp tek bir pdf dosyası halinde e-mail ile ders kurulu sınav sorumlusuna göndereceklerdir.
7- Ders kurulu sınav sorumlusu öğrenci ödevlerini değerlendirmeleri için ilgili anabilim dallarına gönderecek ve daha sonra anabilim dallarından gelen notların ortalaması alınıp belirlenen ders kurulu sınav notu 12 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine gönderilecek ve öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir.
Sınavı yapılacak ders kurulları:
Dönem 1
- Üçüncü ders kurulu: TIP1110 - Hücreden Dokuya: Yapı ve Fonksiyon-2 Ders Kurulu (Sınav Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZCAN)
- Dördüncü ders kurulu: TIP1112 - Doku Sistemi Ders Kurulu (Sınav Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZCAN)
Dönem 2
- Üçüncü ders kurulu: TIP2104 - Endokrin Üreme ve Boşaltım Sistemleri Ders Kurulu (Sınav Sorumlusu Doç. Dr. Ömür KARACA SAYGILI)
- Dördüncü ders kurulu: TIP2103 - Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu (Sınav Sorumlusu Doç. Dr. Ömür KARACA SAYGILI)
Dönem 3
- Beşinci ders kurulu: TIP 3112 - Sinir ve Kas İskelet Sistemleri (Sınav Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ali Cem YEKDEŞ)
- Altıncı ders kurulu: TIP 3113 - Ürogenital Sistem ve Halk Sağlığı (Sınav Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gürhan GÜNEY)
 
 
DÖNEM 1, DÖNEM 2 ve DÖNEM 3 YIL SONU SINAVLARI İŞLEYİŞ PLANI
Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yıl sonu sınavlarının BAUN Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla ödevlendirme şeklinde yapılması kararı alınmıştır. Buna göre;
1- Sınav sorumluları, yıl sonu sınavlarında bulunan her dersin yüzdelik değerini hesaplayarak ilgili derse düşen puanı belirleyecektir.
2- Her ders için belirlenen puan, 29 Mayıs 2020 tarihinde sınav sorumluları tarafından anabilim dallarına gönderilecek ve onlardan kendilerine düşen puan kadar klasik soru (cevabı tek kelime ya da kısa cümle şeklinde olmayacak biçimde) hazırlamaları istenecektir.
3- Anabilim dalları 05 Haziran 2020 tarihine kadar soruları sınav sorumlularına göndermeleri gerekmektedir.  Sınav sorumlusu ilgili anabilim dallarından gelen soruları tek bir soru kitapçığında toplayacak ve kapak sayfasına her dersin toplam puanını yazacaktır.
4- Sınav sorumlusu, soru kitapçığını 12 Haziran 2020 tarihinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sisteminde ders içeriklerini yükledikleri kısma, ilgili “yıl sonu sınavı” haftası ekleyecekler, öğrencilerin ödevlerini gönderecekleri e-mail adreslerini de buraya kaydedecekler.
5- Soru kitapçığının kapak sayfası dahil tüm ödev sayfalarının sağ alt kısmında öğrencinin okul numarası, adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır. Öğrenciler 26 Haziran 2020 tarihine kadar ödevlerini kendi el yazıları ile tamamlayıp tek bir pdf dosyası halinde e-mail ile sınav sorumlusuna göndereceklerdir.
7- Sınav sorumlusu öğrenci ödevlerini değerlendirmeleri için ilgili anabilim dallarına gönderecek ve daha sonra anabilim dallarından gelen notların ortalaması alınıp belirlenen yıl sonu sınav notları 06 Temmuz 2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine gönderilecek ve öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir.
 
 
DÖNEM 1, DÖNEM 2 ve DÖNEM 3 BÜTÜNLEME SINAVLARI İŞLEYİŞ PLANI
Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı bütünleme sınavlarının BAUN Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla ödevlendirme şeklinde yapılması kararı alınmıştır. Buna göre;
1- Sınav sorumluları, bütünleme sınavlarında bulunan her dersin yüzdelik değerini hesaplayarak ilgili derse düşen puanı belirleyecektir.
2- Her ders için belirlenen puan, 07 Temmuz 2020 tarihinde sınav sorumluları tarafından anabilim dallarına gönderilecek ve onlardan kendilerine düşen puan kadar klasik soru (cevabı tek kelime ya da kısa cümle şeklinde olmayacak biçimde) hazırlamaları istenecektir.
3- Anabilim dalları 10 Temmuz 2020 tarihine kadar soruları sınav sorumlularına göndermeleri gerekmektedir.  Sınav sorumlusu ilgili anabilim dallarından gelen soruları tek bir soru kitapçığında toplayacak ve kapak sayfasına her dersin toplam puanını yazacaktır.
4- Sınav sorumlusu, soru kitapçığını 13 Temmuz 2020 tarihinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sisteminde ders içeriklerini yükledikleri kısma, ilgili “bütünleme sınavı” haftası ekleyecekler, öğrencilerin ödevlerini gönderecekleri e-mail adreslerini de buraya kaydedecekler.
5- Soru kitapçığının kapak sayfası dahil tüm ödev sayfalarının sağ alt kısmında öğrencinin okul numarası, adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır. Öğrenciler 20 Temmuz 2020 tarihine kadar ödevlerini kendi el yazıları ile tamamlayıp tek bir pdf dosyası halinde e-mail ile sınav sorumlusuna göndereceklerdir.
7- Sınav sorumlusu öğrenci ödevlerini değerlendirmeleri için ilgili anabilim dallarına gönderecek ve daha sonra anabilim dallarından gelen notların ortalaması alınıp belirlenen bütünleme sınav notlarını 22 Temmuz 2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine gönderilecek ve öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir.
 
Dönem 1 Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZCAN
Dönem 2 Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sorumlusu Doç. Dr. Ömür KARACA SAYGILI
Dönem 3 Yıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sorumlusu Doç. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
 
 
DÖNEM 4 ve DÖNEM 5 STAJ SONU SINAVLARI İŞLEYİŞ PLANI
Tıp Fakültesi Dönem 4 ve 5 için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi staj sonu sınavlarının BAUN Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla ödevlendirme şeklinde yapılması kararı alınmıştır. Buna göre;
1- Soru kitapçığı (Ödev) toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin başarılı kabul edilmesi için staj sonu sınav notunun en az 60 puan olması gereklidir.
2- Soru kitapçığı, kapak sayfası dahil ...... sayfadan oluşmaktadır. Kapak sayfası, ilave sayfalar dahil tüm ödev sayfalarının sağ alt kısmında öğrencinin okul numarası, adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır.
3- ......................... Anabilim Dalı stajı için öğrencilere her biri ...... puan değerinde ...... (......) adet ödev konusu verilecektir.  Öğrenci her ödev konusunu istenilen özelliklere (örneğin; kelime sayısı) göre yapmalıdır. Ödevi kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde yazmalıdır.
4- Her ödev konusu için bir sayfa ayrılmış olup gerektiğinde ilgili sayfaya ilave eklenebilir. (Örneğin; 3. ödev sayfası için 3-Ek1, 3-Ek2 ...)
5- Staj sorumlusu, 22 Mayıs 2020 tarihinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sisteminde ders içeriklerini yükledikleri kısma “......................... staj sonu sınavı” haftası ekleyecek. Soru kitapçığını ve öğrencilerin ödevlerini gönderecekleri e-mail adresini de buraya kaydedecekler.
6- Öğrenci tamamladığı ödevin tüm sayfalarını tek bir pdf dosyası halinde e-posta ile staj sorumlusuna göndermelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.
7- Ödevin son gönderim tarihi 05 Haziran 2020 olup, bu tarihten sonra gelen e-posta geçersiz sayılacak ve öğrenci başarısız kabul edilecektir.

8- Staj sorumlusu tarafından değerlendirmesi tamamlanan ödevlerin staj sonu sınav notları, 12 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine gönderilecek ve öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir.

 
 
DÖNEM 4 ve DÖNEM 5 BÜTÜNLEME SINAVI İŞLEYİŞ PLANI
Tıp Fakültesi Dönem 4 ve Dönem 5 için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi bütünleme sınavının BAUN Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla ödevlendirme şeklinde yapılması kararı alınmıştır. Buna göre;
1. Soru kitapçığı (Ödev) toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin başarılı kabul edilmesi için bütünleme sınav notunun en az 60 puan olması gereklidir.
2. Soru kitapçığı, kapak sayfası dahil ...... sayfadan oluşmaktadır. Kapak sayfası, ilave sayfalar dahil tüm ödev sayfalarının sağ alt kısmında öğrencinin okul numarası, adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır.
3. ......................... Anabilim Dalı stajı için öğrencilere her biri ...... puan değerinde ...... (......) adet ödev konusu verilecektir.  Öğrenci her ödev konusunu istenilen özelliklere (örneğin; kelime sayısı) göre yapmalıdır. Ödevi kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde yazmalıdır.
4. Her ödev konusu için bir sayfa ayrılmış olup gerektiğinde ilgili sayfaya ilave eklenebilir. (Örneğin; 3. ödev sayfası için 3-Ek1, 3-Ek2 ...)
5. Staj sorumlusu, 15 Haziran 2020 tarihinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sisteminde ders içeriklerini yükledikleri kısma “.......................... bütünleme sınavı” haftası ekleyecek. Soru kitapçığını ve öğrencilerin ödevlerini gönderecekleri e-mail adresini de buraya kaydedecekler.
6. Öğrenci tamamladığı ödevin tüm sayfalarını tek bir pdf dosyası halinde e-posta ile staj sorumlusuna göndermelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.
7. Ödevin son gönderim tarihi 22 Haziran 2020 olup, bu tarihten sonra gelen e-posta geçersiz sayılacak ve öğrenci başarısız kabul edilecektir.
8. Staj sorumlusu tarafından değerlendirmesi tamamlanan ödevlerin staj bütünleme sınav notları, 26 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine gönderilecek ve öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir.
 
 
DÖNEM 6 (İNTÖRNLÜK) İŞLEYİŞ PLANI
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem 6 stajların 16 Mart sonrası kalan eğitim sürelerinin, intörn öğrencilerin rızası alınarak 8 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar eğitim tercihlerini belirten dilekçe ile başvurmalarına, 1-30 Haziran 2020 arasında, intörnlük eğitimlerini birinci seçenek tercihle BAÜN Tıp Fakültesi'nde dönem 6 koordinatörlüğünde hazırlanan Ek-1’deki yoğunlaştırılmış eğitim stajı ile tamamlatılmasına veya ikinci seçenek tercihle bulundukları şehirlerdeki bir başka üniversitenin hastanesinde yahut Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarında, ilgili birimlerin oluruyla, yaptıkları saha uygulamalarını belgelemeleri şartıyla intörnlük uygulamalarının kalan kısmına sayılmasına veya üçüncü seçenek tercihle Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sistemi üzerinden ödevlendirme yoluyla tamamlatılmasına karar verilmiştir. Buna göre;
1- Bütün intörnler, uzaktan eğitim ile COVID-19 eğitimi alacaktır. Bu amaçla Türkiye’de aktif üç tıp eğitimi Derneğinin, TEPDAD, TEGED ve Türk Tıp Eğitimi Derneği, işbirliği ile hazırlanan "İntörn Hekimlere Yönelik COVID-19 Kursu" TEPDAD web sayfasında https://online.tepdad.org.tr/course/view.php?id=14 adresinden kullanıma açılmıştır. Kurs sonunda bir katılım belgesi verilecektir. Kurs Sonunda alınacak sertifikanın 01 Haziran 2020 tarihine kadar Dekanlığımız Öğrenci İşleri Birimine iletilmesi gerekmektedir.
2- Birinci seçenekle BAUN Tıp Fakültesi öğrencileri intörnlük eğitimlerini Ek-1’deki yoğunlaştırılmış eğitim stajı programı ile alacaklardır.
3- İkinci seçenekle başka Tıp Fakültesine başvuran öğrenciler kalan stajlarını oradaki koşullar ile tamamlayacaklardır.
4- Üçüncü seçenekle BAUN Tıp Fakültesi öğrencileri intörnlük eğitimlerini dönem 6 koordinatörlüğünde hazırlanan Ek-1’deki staj programı doğrultusunda ödevlendirme yoluyla tamamlayacaklardır. Buna göre;
a) Ödev toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin başarılı kabul edilmesi için en az 60 puan olması gereklidir. Yetersiz olarak değerlendirilen intörn doktor, ilgili staj çalışmasını tekrar eder.
b) Ödev, kapak sayfası dahil ...... sayfadan oluşmaktadır. Kapak sayfası, ilave sayfalar dahil tüm ödev sayfalarının sağ alt kısmında öğrencinin okul numarası, adı-soyadı ve imzası bulunmalıdır.
c) ......................... Anabilim Dalı stajı için öğrencilere her biri ...... puan değerinde ...... (......) adet ödev konusu verilecektir.  Öğrenci her ödev konusunu istenilen özelliklere (örneğin; kelime sayısı) göre yapmalıdır. Ödevi kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde yazmalıdır.
d) Her ödev konusu için bir sayfa ayrılmış olup gerektiğinde ilgili sayfaya ilave eklenebilir. (Örneğin; 3. ödev sayfası için 3-Ek1, 3-Ek2 ...)
e) Staj sorumlusu,
25 Mayıs 2020 tarihinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim sisteminde ders içeriklerini yükledikleri kısma “......................... stajı intörn değerlendirme” haftası ekleyecek. Öğrencilerin ödevini ve kendi e-mail adresini de buraya kaydedecek.
f) Öğrenci tamamladığı ödevin tüm sayfalarını tek bir pdf dosyası halinde e-posta ile staj sorumlusuna
19 Haziran 2020 tarihine göndermelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.
g) Staj sorumlusu tarafından değerlendirmesi tamamlanan ödevlerin notların yer aldığı intörn değerlendirme formlarını,
24 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine gönderilecek ve öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilecektir. 

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu