Genel Bilgiler

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi 1438 Sayılı Kanuna göre 1975 yılında Bursa İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak, Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. 1982 yılına kadar İşletmecilik ve Turizm bölümlerinde öğretim yapılmıştır. 2547 Sayılı kanun ile yüksekokul ad ve statü değiştirmiş, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak öğretime devam etmiştir. Sonrasında yüksekokul, 1992 yılında çıkan 3837 sayılı kanunla kurulan Balıkesir Üniversitesi'ne bağlanmış ve Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adını almıştır. Ardından 25 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan 2013/4459 sayılı kararla yüksekokul kapatılarak, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi kurulmuştur. Fakülte halen Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi bölümlerinde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, turizm öğretiminde 40 yılı bulan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'de turizm eğitim ve öğretimi ile özdeşleşmiştir. Fakülte, Türkiye'de turizm işletmeciliğinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, ulusal ve uluslararası ortamda öğrencilerini rakipleriyle yarışacak şekilde yetiştiren bir kurumdur.

Fakülte, güçlü akademik kadrosu ile turizm alanında gerek ulusal, gerekse uluslararası gelişmeleri düzenli olarak takip ederek, öğrencilere en iyi kalitede eğitim vermeyi amaç edinmiştir.

Eğitim Programları

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, lisans düzeyinde eğitim veren dört yıllık fakülte statüsündedir. Fakültede 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği programlarında eğitim-öğretim yapılmıştır. 2013 yılında yüksekokul, fakülte haline dönüştürülmüştür. Fakülte, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi bölümlerinde eğitim-öğretime devam etmektedir. Turizm İşletmeciliği ile Turist Rehberliği bölümleri hem örgün hem ikinci öğretim olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile Rekreasyon Yönetimi bölümleri ise örgün öğretime öğrenci kabul etmektedir.

Fakültede öğrencilere ilk yarıyıldan itibaren yoğun bir şekilde mesleki yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce eğitimine ek olarak, turizm sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yine ilk yarıyıldan itibaren ikinci yabancı dil Almanca öğretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında, öğrenciler beşinci yarıyıldan itibaren seçmeli olarak ikinci yabancı dil Almanca veya Rusça dersini tercih edebilmektedir.

Fakülte, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı'na aktif katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda öğrenciler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yer alan ve anlaşma sağlanmış olan yükseköğretim kurumlarında turizm alanında öğretimlerine devam edebilmektedir. Bu sayede öğrenciler hem farklı ülkelerdeki eğitim-öğretim programlarını deneyimleme fırsatı yakalamakta, hem de bir turizm öğrencisi olarak farklı kültürleri keşfetme imkanına sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenciler, Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde Avrupa’da faaliyet gösteren turizm işletmelerinde stajlarını tamamlayabilmekte, böylelikle yurtdışında turizm sektörünü ve işleyişini yakından tecrübe etmektedir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışında turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi faaliyetleri gerçekleştirilmekte, böylece uluslararasılaşma sağlanmaya çalışılmaktadır.

Fakülte, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olan Farabi Programı'ndan da aktif olarak yararlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin, turizm alanında eğitim veren diğer ulusal yükseköğretim kurumlarında eğitim alarak farklı kurumların uygulamalarından faydalandırmaları sağlanmaktadır.

Bu programların yanı sıra Alman Çalışma Bakanlığı (ZAV ZentralenAuslands- undFachvermittlung) ve fakülte arasında imzalanan bir anlaşma ile öğrenciler, Almanya’da faaliyet gösteren turizm işletmelerine staj amaçlı gönderilmekte ve böylelikle turizm sektörünü yurtdışında da deneyimleme imkanı elde etmektedir.

Fakültede, çeşitli akreditasyon ve eğitim kurumları ile işbirliği halinde sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenlenmekte, bazı derslerde turizm sektörüne yönelik paket programlara ilişkin eğitimler verilmekte ve ilgili kuruluşlar başarılı öğrencileri sertifika ile ödüllendirmektedir. Buna istinaden Sejour (Incoming Acenta Otomasyonu), Yolcu Satış Temel Kursu, Amadeus, Galileo gibi bilet satış programı eğitimleri ile Fidelio, Electra gibi önbüro paket programlarına ilişkin eğitimler verilmekte ve sertifikasyon sağlanmaktadır.

Lisans mezunları, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında yüksek lisans; Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında doktora programları ile turizm alanında eğitimlerine devam edebilmekte ve akademik olarak kendilerini yetiştirebilmektedirler.

Fakülte bünyesinde 2 adet bilgisayar laboratuvarı, kat hizmetleri ve servis-bar uygulamalarında kullanılmak üzere 2 adet uygulama laboratuvarı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri tarafından kullanılmak üzere 3 adet uygulama mutfağı, 1 adet 200 kişilik konferans salonu ile ulusal ve uluslararası yayınları içeren 1 adet kütüphane yer almaktadır.

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Çağış Kampüsü / BALIKESİR

İletişim

0 (266) 612 13 40
btioyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: