Tarihçe

Yüksekokulumuz, 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1111 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemize bağlı bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda 2547 sayılı kanunun 5/i maddesi gereği yabancı dil dersleri yüksekokulumuz tarafından yürülmektedir. Yüksekokulumuz, ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfları kapsamında yabancı dil eğitimi vermektedir. 

Yüksekokulumuzda 11 Ocak 2017  tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü'nde  Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı kurulmuştur.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu