Hakkımızda

AMACI

Üniversitemizde 2016 tarihinde faaliyete geçen Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisimiz, Üniversitemizde Lisans ve Önlisans Eğitimlerini sürdürmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur .

ÇALIŞMA ALANLARI/GÖREV TANIMI

- Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak yabancı uyruklu öğrenciler ile öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik etmek,

- Yapılacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları ile ilgili Organizasyon yapmak gerekli kılavuzları hazırlamak ve güncel duyurularda bulunmak.

- Başvuru işlemlerinde yardımcı olmak.

- Kayıt aşamasında gerekli olan evraklar ve mataryeller ile ilgili bilgilendirme yapmak,

- Harçlar ve kontenjanlar ile ilgili bilgilendirme yapmak.

- Uluslararası Öğrenciler için gerekli bilgileri içeren broşür ve kitapçıklar hazırlamak

- Öğrencilerin Kampus, barınma-yurt ve sağlık hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçları için bilgi sağlamak ve gerekli yönlendirmeyi yapmak,

- Uluslararası öğrenciler için sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

- Türkiye’yi ve Balıkesir’i tanıtan sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

- Yapılacak etkinlikleri  üniversitemiz bülteninde ve sayfamızda duyurmak.

- Yurtiçi ve Yurtdışında düzenlenen fuarlara katılarak yabancı uyruklu öğrencilere üniversitemizi tanıtmak.

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu