Misyon - Vizyon

MİSYON

Öğrencilere, iş yaşamında girişimci ve nitelikli işgören olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumlulukları,  kendini sürekli yenileyebilme bilincini ve ön lisans düzeyinde üniversite kültürünü kazandırmak;  sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYON

İşletmeciliğin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve sorumlulukları kazandırmada başarılı ve çalışma yaşamında, seçkin mezunları olduğu yönünde fark edilir bir imaj yaratmış;  ön lisans eğitiminde tercih edilen ve mezunlarının iş yaşamına katılımını ayrıcalıklı konuma getiren bir bölüm olmaktır.

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: