REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Turgut KILIÇ

1973 yılında Samsun’un Terme İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini 1990 yılında Terme’ de tamamladı. 1991–1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü’nde Lisans Eğitimi aldı. 1995 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansa başladı ve bir yıl sonra Kimya Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998 yılında Yüksek Lisansı ve 2002 yılında Doktorasını tamamladı. Aynı yıl Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Ekim 2007’de Doçent unvanı aldı ve 2012 yılına kadar Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 2012 yılında mezun olduğu Necatibey Eğitim Fakültesi’ne Profesör olarak atandı. 2004-2007 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2007 yıllarında Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birim Koordinatörlüğü, 2007-2014 yılları arasında Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2012-2018 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanlığı ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Ayrıca, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent ve Doçent Temsilciliği Üyeliği, Uluslararası İlişkiler Birimi Halkla İlişkiler ve Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Balıkesir Üniversitesi Temsilciliği, Balıkesir Üniversitesi Mezunları ve Çalışanları Derneği Kurucu üyesi ve Dernek Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Yardımcı araştırmacı olarak Avrupa Birliği tarafından desteklenen iki AB Projesinde, İkisi yürütücü olmak üzere on sekiz TUBİTAK projesinde, biri yürütücü olmak üzere sekiz BAP projesinde görev yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Uluslararası dergilerde yayınlanan otuzun üzerinde makalesi vardır. Uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik görevlerinde bulunmuş ve bu görevleri yapmaya devam etmektedir. Her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası ve Ulusal Kongreleri takip ederek elliden fazla bildiriyle bu kongrelere katılmıştır. Ayrıca ikisi Uluslararası beş Kongrenin düzenlenmesinde görev almıştır. Uluslararası kitapta müşterek bir bölüm yazarlığı yapmış, Leonardo Da Vinci ve Erasmus programları kapsamında İngiltere, İtalya, İspanya, Romanya ve Polonya’daki Üniversitelerde Ders Verme Hareketliliği’ne katılmış, 2012 yılında YÖK bursu ile İngiltere‘nin Plymouth Üniversitesi’nde Doğal Ürünler Kimyası ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur. İkisi Doktora, sekizi Yüksek Lisans tezi tamamlatmak yoluyla Organik Kimya, Doğal Ürünler Kimyası, Bitki Kimyası ve Spektroskopik Analizler konularında bilime katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Prof. Dr. Turgut KILIÇ’ın, SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası makale sayısı 40 olup 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Uluslararası makaleleri 500 ün üzerinde atıf alan KILIÇ ın h-indeksi 14’tür. 28.12.2018 tarihi itibariyle atanmış olduğu Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İLETİŞİM

  • Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km)
    10145, BALIKESİR
    Ulaşım
  • tkilic

  • 0 266 612 14 00
  • Son Güncelleme: 28.02.2019
İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu