MİSYON&VİZYON

Misyon

Üniversitemiz, başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak.

DEĞERLER&HEDEFLER

Temel Değerler

  • Akademik Mükemmellik ve Özgürlük
  • Çevre Bilinci
  • Etik Değerlere Bağlılık
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  • Sosyal Sorumluluk
  • Yenilikçilik
  • Eğitim Kalitesi
  • Bilimsel Özerklik
  • Paydaşlar ile İşbirliği

Hedefler

Üniversitemiz başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimsel üretimi ve üniversitekent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin hedefleri arasındadır.

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu