Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bölümü
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Programı

I. Yarıyıl

Genel Biyoloji
Bilgisayar I
Eğitim Bilimine Giriş
Yabancı Dil I
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
Temel Matematik I
Uygarlık Tarihi
Türkçe I : Yazılı Anlatım

II. Yarıyıl

Bilgisayar II
Eğitim Psikolojisi
Yabancı Dil II
Genel Kimya
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
Temel Matematik II
Türkçe II : Sözlü Anlatım
Türk Tarihi ve Kültürü
Genel Coğrafya

III. Yarıyıl

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
Bilim Tarihi
Çevre Eğitimi
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulaması I
Genel Fizik
Müzik
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
Kitap İnceleme ve Eleştiri

IV. Yarıyıl

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Çocuk Edebiyatı
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulaması II
Müzik Eğitimi
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi
Güzel Yazı Teknikleri
Sanat Eğitimi
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

V. Yarıyıl

Topluma Hizmet Uygulamaları
Drama
Fen ve Teknoloji Öğretimi I
Hayat Bilgisi
Matematik Öğretimi I
İlk Okuma Yazma Öğretimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

VI. Yarıyıl

Erken Çocukluk Eğitimi
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
Matematik Öğretimi II
Okul Deneyimi
Ölçme ve Değerlendirme Özel Eğitim Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Öğretimi

VII. Yarıyıl

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Etkili İletişim
Öğretmenlik Uygulaması I
Rehberlik
Trafik ve İlkyardım
Görsel Sanatlar Öğretimi

VIII. Yarıyıl

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Drama ve Eğitim
İlköğretimde Kaynaştırma
Öğretmenlik Uygulaması II
Sınıf Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Güzel Konuşma ve Yazma