Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçişte 01.04.2018 tarihi itibariyle işe başlatılan hak sahiplerinin kesin listesi
  • 2018-03-30

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sürekli İşçi ve Gecici İşçi Kadrolarına Geçişte Kadroya Hak Kazananlarının Kesin Listesi için tıklayınız.

Not: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları işlemleri devam etmektedir. Bu nedenle; sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez, geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesh edilir.

 

Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1442
dsim@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: