Azami Süresini 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tamamlayacak Öğrencilerimizin Dikkatine
  • 2023-11-15

Enstitü Yönetim Kurulu'nun 08.11.2023 tarih ve 2023/42 sayılı toplantısında; 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında azami süresini dolduracak lisansüstü öğrencilerin, tez teslim (ön kontrol) tarihi ve tez savunma sınavı son tarihinin aşağıda belirtildiği gibi kabul edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

-Tez Teslim (Ön Kontrol) Tarihi :  22 Aralık 2023

-Tez Savunma Sınavı Son Tarihi: 02 Şubat 2024

 

Tez Savunma Sınavı Öncesi Takip Edilmesi Gereken Adımlar

Tez savunma sınavından önce öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  1. Enstitü Müdür Yardımcısının tezi kontrol etmesi için; danışman tarafından kontrol edilen tez ve kontrol onay formu fbe@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.  "Lisansüstü Programlarda Tez Yazım Kontrol Formu"
  2. FBE Tez yazım kurallarına uygun olduğu tespit edilen tezin word (doc/docx) veya taranabilir pdf formatındaki dosyası fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.

  3.  Bu dosya TURNITIN intihal tespit programına Enstitü tarafından yüklenir ve programdan alınan rapor ilgili öğrenci veya danışman öğretim üyesine gönderilir.

  4. Tezi yazım kurallarına göre uygun bulunan ve TURNİTİN intihal raporu alınmış olan öğrenci, tezin ve TURNİTİN intihal raporunun DOC/PDF uzantılı dosyalarını içeren USB bellek ya da CD'leri danışmanına teslim eder.

  5. Danışman Öğretim Üyesi, bu süreçleri tamamlayan lisansüstü öğrencisi için Tez Savunma Sınav Tarih ve Juri Öneri Formu'nu Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye gönderir. İlgili öneri formunun süreçler tamamlanmadan gönderilmesi durumunda konu ile ilgili gerekli işlemler yapılamayacaktır.

  6. Danışman Öğretim Üyesi isterse ön inceleme amaçlı ilgili tezi TURNİTİN intihal programında taratabilir. Turnitin Kullanma Kılavuzu

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası, Fen Bilimleri Enstitüsü, 4. Kat Çağış Yerleşkesi / Balıkesir

İletişim

(0266) - 612 14 00
baufbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: