Çağış Residorm öğrenci yurtlarında barınma imkanı ile ilgili duyuru
 • 2023-09-26

Çağış Öğrenci Yaşam Merkezi (Residorm) öğrenci yurtlarında Üniversitemiz ile yapılan İrtifak Hakkı kullandırılmasına İlişkin Sözleşme ve Uygulama Esasları çerçevesinde barınma imkanından yararlanmak isteyen; şehit, asker ve polis çocukları ile terör, afet vb. olay mağdurları başta olmak üzere bu imkandan yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen Uygulama Esaslarına göre başvurularını 10 Ekim 2023 tarihine kadar Dekanlığımıza dilekçe ile yapabilirler.

Başvuru Dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Yurtlarında Üniversite Kontenjanından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler İçin

Uygulama Esasları

 

A. BAŞVURU

Balıkesir Üniversitesine kayıtlı öğrenciler her akademik yılın başlangıç gününden itibaren en geç 10 iş günü içinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları aracılığı ile aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletirler.

 1. Üniversite yurtlarında üniversite kontenjanından kalmak istediğini belirtir dilekçe.
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Maddi durumlarının belirtir belge (ailenin gelir durumu)(Şehit-gazi yakınları hariç)
 4. Aile Nüfus Kayıt Örneği
 5. Öğrenim gören kardeşlere ait öğrenci belgeleri
 6. Şehit/gazi veya terör mağduru olanların çocuklarından bu durumunu kanıtlayıcı belge.
 7. Başarı Durum Belgesi (1. Sınıflar Hariç)
 8. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (1.sınıflar hariç)

 

B. ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ

Öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilir.

 1. Maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler gelir durumu en düşük olandan yüksek olana doğru sıralanır ve her bir yurdun kontenjanı kadar öğrenci yurtlara yerleştirilir.
 2. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.
 3. Seçim Komisyonu, kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının yarısı kadar yedek öğrenci belirler.