Tek Ders Sınavları hk.
  • 2023-09-19

Balıkesir Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin:

19. Maddesi 3). fıkrası: 

Mezuniyetleri için, staj hariç tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, seçecekleri bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az DD harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Tek Ders Sınavları 25 Eylül 2023 tarihinde Bölümlerin web sayfalarında ilan edilen saatlerde ve sınıflarda yüz yüze yapılacaktır.

Tek Ders Sınav Başvuruları 21 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Tek ders sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 21 Eylül 2023 tarihi saat 17:00'ye kadar imzalı dilekçelerini ilgili Bölüm Sekreterlerine şahsen veya e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. 

Tek Ders Sınavı başvuru formu için tıklayınız.