E-İmza
  • 2020-03-10

E-İmza Talepleri ve E-İmza Yenileme 

Üniversitemiz idari birim yöneticileri (Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Koordinatör, Daire Başkanı ve Şube Müdürü), akademik birim yöneticileri (Dekan ve Dekan Yardımcıları, Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri, Merkez Müdürleri) ve Tıp Fakültesinde e-reçete yazma yetkisi olan Öğretim Elemanları" e-imza ücreti üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

İdari görevi olmayan Üniversitemiz Personelinin e-imza ücretleri ise başvuru sahibi tarafından karşılanmaktadır. Bunun için e-imza başvurunuz EBYS üzerinden Genel Sekreterliğe yapıldıktan sonra, başvurunun tamamlanması için Tubitak Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (Kamu SM) gelecek olan e-imza ücreti ödeme talimatı içeren e-posta doğrultusunda işlem yapılmalıdır.

Bölüm Başkanlığı aracılığı ile EBYS üzerinden  gönderilecek olan e-imza talep yazısına, aşağıdaki e-imza Talep formu mutlaka excel formatında eklenmelidir.

E-imza Talep Formu

- Yenileme yapmak isteyenler için ücret 116,82 TL'dir (3 yıllık nitelikli elektronik sertifika). 
- İlk defa alacak olanlar için ücret 158,12 TL'dir (3 yıllık nitelikli elektronik sertifika + mini kart okuyucu). 


Not: Detaylı fiyat listesi için tıklayınız.