Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavları
  • 2023-05-12

Üniversitemiz Senatosunun 10.05.2023 tarihli toplantısında;

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının:

* Eğitimlerine yüz yüze devam eden programların ilgili sınıflarında sınavların yüz yüze yapılmasına,

* Diğer birimlerde öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerinde şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi gerçekleştirilmesi, uygulamalı derslerin sınavlarının ise ilgili kurullarca belirlenerek öğrencilere duyurulmasına,

karar verilmiştir.