BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ COVID-19 FAALİYETLERİ

Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Covid-19 Uzaktan Eğitim Öğretim Komisyonu ve Covid-19 Uzaktan Eğitim Sistem Yönetim Komisyonu Oluşturulmuştur.
Balıkesir Üniversitesi Covid-19 Komisyon Ortak Kararları

• Senkron ve asenkron uygulamalar,

ASENKRON (uzaktanegitim.balikesir.edu.tr):

Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim İçerik Yönetim Sistemi kurulmuştur. Portal üzerinde dersler asenkron olarak verilmektedir. Sisteme aktarılan öğrenci, akademik personel ve derslere ait sayılar aşağıda belirtilmiştir.

 • 25.000 Öğrenci,
 • 900 Öğretim elemanı,
 • 6200 Ders


SENKRON (sanalsinif.balikesir.edu.tr):

Üniversitemiz enstitüleri tez savunması, tez sınavı ve tez izleme faaliyetleri uzaktan eğitim merkezimiz tarafından oluşturulan sanal canlı platformlardan yapılabilmektedir.

• Sınav uygulamaları üniversitemiz senatosunca alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

  • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler;
 • Üniversitemizdeki tüm birimlerde Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörleri atanmıştır.
 • Birimlerin altındaki programlara da Program Koordinatörleri atanmıştır.
 • Birim Koordinatörleri ile Uzaktan Eğitim sürecinin yapılma biçimi ve Öğretim elemanlarının Uzaktan Eğitim Portalını kullanımına yönelik online senkron toplantılar yapılmıştır.
 • Uzaktan Eğitim Portalına giriş ve etkinlik oluşturmaya yönelik eğitim videosu hazırlanmıştır.
 • Uzaktan Eğitim Portalı kullanım kılavuzu hazırlanmıştır.
 • Tüm öğretim üyelerine e-posta ve cep telefonu ile ilgili eğitim videoları ve kullanım kılavuzu bilgileri ulaştırılmıştır.
 • Üniversitemiz web sitesinde öğretim elemanlarına yönelik duyuruların ve gerekli dokümanların paylaşılması için ayrı bir sayfa hazırlanmıştır.

  • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları;
 • Uzaktan Eğitim Portalına giriş ve tanıtım videosu hazırlanmıştır.
 • Uzaktan Eğitim Portalı kullanım kılavuzu hazırlanmıştır.
 • Tüm öğrencilere e-posta ile ilgili eğitim videoları ve kullanım kılavuzu bilgileri ulaştırılmıştır.
 • Üniversitemiz web sitesinde öğrencilere yönelik duyuruların ve gerekli dokümanların paylaşılması için ayrı bir sayfa hazırlanmıştır.

Uzaktan Eğitim Öğretim Üyesi/Öğrenci Bilgilendirme Sayfası

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan üniversitemiz hastanesinde corona virüsü testi yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan test sayısı 10 bini aşmıştır.Üniversitemiz kampüs alanı içinde bulunan hastanede kurulan laboratuvar ile Balıkesir bölgesinin testleri yapılarak Sağlık Müdürlüğüne büyük destek sağlanmaktadır.

Sarf Malzemesi, Makine-Teçhizat Üretimi

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu tarafından, Covid-19 Pandemisi ile mücadelede en önde çalışan; sağlık personeli, polis, jandarma ve zabıtalar için Siper-Maske imalatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi -->

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü