Balıkesir Üniversitesinden TÜBİTAK 1001 Projesi Başarısı

Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Şenel’in yürütücüsü olduğu “Özel Gereksinimli Öğrenciler için Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Tasarımı: Evrensel Tasarım Odaklı Test Sistemi” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tevhide Kargın ve Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Hüseyin Şahan ve Prof. Dr. Saadet Maltepe’nin danışman olduğu projede, Ankara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu, İzmir Demokrasi Üniversitesinden Doç. Dr. Serkan Çankaya, Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Eren Can Aybek ve Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hilal Gengeç araştırmacı olarak yer almaktadır. Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü