REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN

1961 yılında Trabzon - Şalpazarı ilçesi Dorukkiriş Köyü’nde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini 1978 yılında Trabzon’da tamamlamıştır. 1979 yılında girmiş olduğu Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden, 1983 yılında mezun olarak "Jeoloji Mühendisi" ünvanını kazanmıştır. 1984-1985 yıllarında askerlik görevini Yedek Subay olarak yerine getirmiştir. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne “Araştırma Görevlisi” olarak atanmıştır. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde; 1988 yılında Yüksek Lisans ve 1993 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalına “Yardımcı Doçent” olarak atanmıştır. Aynı Üniversitede 1999 yılında “Doçent”, 2005 yılında “Profesör” ünvanını kazanmıştır. 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne “Profesör” olarak atanmıştır. Çeşitli Akademik Birimlerde Anabilim Dalı Başkanlığı ve Kurul Üyelikleri yanında, 2000-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi “Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı”, 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi “Bilimsel Araştırmalar Birim Koordinatörlüğü”, 2011-2014 yılları arasında “Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü” görevini yürütmüştür. 2013-2017 yıllarında TÜBİTAK-ÇAYDAĞ Danışma Kurulu Üyeliği ve Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır. Danışmanlığında 2 Doktora ve 6 Yüksek lisans tezi, Yürütücülüğünde 3 TÜBİTAK ve 4 BAP projesi tamamlanmıştır. Ulusal - Uluslararası dergi ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıdaki makalelerine 350 civarında atıf yapılmış olup h-indeksi 11’dir. 14.01.2019 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

İLETİŞİM

  • Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km)
    10145, BALIKESİR
    Ulaşım
  • iturkmen

  • 0 266 612 14 00
  • Son Güncelleme: 28.02.2019
İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu