Yaz Öğretimi Usul ve Esasları

YAZ ÖĞRETİMİ USUL VE ESASLARI

 

Balıkesir Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yaz Öğretimi Usul ve Esasları aşağıda yer alan mevzuatlara dayanmaktadır:

Buna göre Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğindeki bazı maddeleri açıklığa kavuşturmak veya tekrar hatırlatmak için aşağıdaki bilgileri paylaşıyoruz:

Madde-1 “Yaz öğretiminin amaçları aşağıda sıralanmıştır:”

b) “… öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da almadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyıldan ders almalarını sağlamak…”.

c) “Öğrencilere kayıtlı oldukları bölümlerin programlarını izlemede kolaylık sağlanması ve ayrıca başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına olanak sağlanması”.

d) “Üniversite öğrencilerine öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilme olanağı sağlamak”.

 

Madde-7: “Yaz öğretimi için kesin kayıtlar Senato tarafından belirlenmiş olan yaz öğretimi başlangıç tarihinden önce yapılır. Kesin kayıttan sonra, ders ekleme, ders bırakma, ders dondurma ve dersten çekilme yapılamaz. Ödenen ücretler geriye verilmez. Bir öğrencinin herhangi bir nedenle kaydının silinmesi halinde yaz öğretimindeki kaydı da silinir”.

(Değişik fıkra: RG-6/6/2011-27956) “Yaz öğretiminde öğrenci en fazla 12 kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir”.

 

Madde 8- “…Üniversite öğrencilerinin diğer kurumlarda aldıkları derslerin eşdeğerliliği ve öğrenci kabulü konularında İlgili Birim Yönetim Kurulu yetkilidir”. Bu açıdan derslerin eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Balıkesir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi dikkate alınacaktır.

 

Madde 10- “Yaz öğretimi derslerine devam zorunludur. Bir derste normal eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu derste Yaz Öğretimindeki devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz…”

 

 Madde 13-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili Birimin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Esasları geçerlidir”.

 

Buna göre:

  1. Bir öğrenci yaz okulunda; takip eden iki yarıyıldan ders alabilir. Örneğin 2. sınıfı tamamlamışsanız 3. sınıftan ders alabilirsiniz ancak 4. sınıftan ders alamazsınız (Yaz Öğretimi Yönetmeliği Madde-1 b bendine dayanarak).
  2. Başka Üniversitelerden ders alacak öğrencilerimiz 0.5 krediye kadar eksik ders alabilirler. Örneğin bizde 3+0 (3 kredi) olan bir ders başka bir Üniversiteden en düşük 2.5 kredi olarak alınabilir. Alınacak dersin daha yüksek kredi olması bir sorun oluşturmaz (Yaz Öğretimi Yönetmeliği Madde-8’e dayanarak).
  3. Başka Üniversitelerden alınan dersler ile bizde verilen dersler, içerik bakımından en az %50 aynı olmalıdır (Yaz Öğretimi Yönetmeliği Madde-8’e dayanarak).
  4. Başka bir üniversiteden aldığınız ders, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinin zorunlu veya seçmeli ders havuzunda yer alıyorsa dersi alabilirsiniz. Dışarıdan aldığınız ders; takip eden iki yarıyıldaki, Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3’te listelenen uygun yarıyıldaki bir seçmeli ders yerine saydırılacaktır.
  5. Başka üniversiteden alınan derslerin içeriği daha önceden almış olduğunuz bir dersin içeriği ile aynı olmamalıdır (Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-6’nın 11. fıkrasına ve Yaz Öğretimi Yönetmeliği Madde-8’e dayanarak).
  6. Yaz okulunda alabileceğiniz seçmeli ders havuzu Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-6’da yer almaktadır.
  7. Onay almadan lütfen para yatırmayınız.

 

 

TABLO-1: 2022-2023 Akademik Yılı Açılması Kesin ve Muhtemel Mesleki Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Yarıyıl

Kategori

T

U

L

Kredi

AKTS

BMM4214

GÖRÜNTÜ İŞLEME

8

S

3

0

0

3

5

BMM4115

İLERİ İNTERNET PROGRAMLAMA

7

S

3

0

0

3

5

BMM4204

KRİPTOLOJİYE GİRİŞ

8

S

3

0

0

3

5

BMM4111

MAKİNE ÖĞRENMESİ

7

S

3

0

0

3

5

BMM4103

MOBİL PROGRAMLAMA

7

S

3

0

0

3

5

BMM4218

ROBOTİK

8

S

3

0

0

3

5

BMM4107

SİNYALLER VE SİSTEMLER

7

S

3

0

0

3

5

BMM4202

VERİ MADENCİLİĞİ

8

S

3

0

0

3

5

BMM4206

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

8

S

3

0

0

3

5

BMM4101

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ

7

S

3

0

0

3

5

 

 

TABLO-2: 2022-2023 Akademik Yılı Açılması Kesin ve Muhtemel Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Yarıyıl

Kategori

T

U

L

Kredi

AKTS

BMT2101

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM

3

S

2

0

0

2

3

BMT2204

İŞ HUKUKU

4

S

2

0

0

2

3

 

 

TABLO-3: 2022-2023 Akademik Yılı Açılması Kesin ve Muhtemel Sosyal Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Yarıyıl

Kategori

T

U

L

Kredi

AKTS

BMS2101

GİRİŞİMCİLİK-I

3

S

2

0

0

2

3

BMS2202

GİRİŞİMCİLİK-II

4

S

2

0

0

2

3

 

 

 

 

TABLO-4: Mesleki Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Yarıyıl

Kategori

T

U

L

Kredi

AKTS

BMM4109

DOĞAL DİL İŞLEME

7

S

3

0

0

3

5

BMM4105

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

7

S

3

0

0

3

5

BMM4214

GÖRÜNTÜ İŞLEME

8

S

3

0

0

3

5

BMM3204

İLERİ BİLGİSAYAR AĞLARI

6

S

3

0

0

3

5

BMM4115

İLERİ İNTERNET PROGRAMLAMA

7

S

3

0

0

3

5

BMM3103

JAVA PROGRAMLAMA

5

S

3

0

0

3

5

BMM4204

KRİPTOLOJİYE GİRİŞ

8

S

3

0

0

3

5

BMM4111

MAKİNE ÖĞRENMESİ

7

S

3

0

0

3

5

BMM4103

MOBİL PROGRAMLAMA

7

S

3

0

0

3

5

BMM4113

OYUN GELİŞTİRME

7

S

3

0

0

3

5

BMM4216

OYUN PROGRAMLAMA

8

S

3

0

0

3

5

BMM4216

ÖRÜNTÜ TANIMA

8

S

3

0

0

3

5

BMM4212

PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler)

8

S

3

0

0

3

5

BMM3101

PROGRAMLAMA DİLLERİ

5

S

3

0

0

3

5

BMM3105

PYTHON PROGRAMLAMA

5

S

3

0

0

3

5

BMM4218

ROBOTİK

8

S

3

0

0

3

5

BMM4107

SİNYALLER VE SİSTEMLER

7

S

3

0

0

3

5

BMM4208

SİSTEM ANALİZ VE TASARIMI

8

S

3

0

0

3

5

BMM4218

SİSTEM SİMÜLASYONU

8

S

3

0

0

3

5

BMM2101

TEKNİK YABANCI DİL - I

3

S

3

0

0

3

5

BMM2202

TEKNİK YABANCI DİL - II

4

S

3

0

0

3

5

BMM4202

VERİ MADENCİLİĞİ

8

S

3

0

0

3

5

BMM4101

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ

7

S

3

0

0

3

5

BMM4206

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

8

S

3

0

0

3

5

 

 

 

 

TABLO-5: Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Yarıyıl

Kategori

T

U

L

Kredi

AKTS

BMT2101

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM

3

S

2

0

0

2

3

BMT2202

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI

4

S

2

0

0

2

3

BMT2204

İŞ HUKUKU

4

S

2

0

0

2

3

BMT2202

PAKET PROGRAMLAR

4

S

2

0

0

2

3

 

 

 

TABLO-6: Sosyal Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Yarıyıl

Kategori

T

U

L

Kredi

AKTS

BMS2204

EBRU SANATI

4

S

2

0

0

2

3

BMS3202

EKONOMİ

6

S

2

0

0

2

3

BMS4101

GİRİŞİMCİLİK I

7

S

2

0

0

2

3

BMS4202

GİRİŞİMCİLİK II

8

S

2

0

0

2

3

BMS2111

SEÇMELİ YABANCI DİL 1

3

S

2

0

0

2

3

BMS4204

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

8

S

2

0

0

2

3

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 10145 Çağış Kampüsü, BALIKESİR / TÜRKİYE

İletişim

+90 266 612 1194
ceng@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: