Misyon & Vizyon

 

Misyon

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Üniversitenin test, analiz, ölçüm ve araştırma alt yapısı ile ilgili kaynaklarını tek bir merkezde toplayıp, bu alt yapıyı geliştirmek üzere kaynak oluşturarak üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının faaliyetlerinde, sanayinin, kamu kuruluşlarının ve toplumun bilimsel araştırma, eğitim, danışmanlık, hizmet, test, analiz ve ölçüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir merkez oluşturmaktır.

 Vizyon

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Üniversitemizdeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak; kamu, özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak; Üniversitemizin proje yürütme potansiyelini artırmak; Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini ve geliştirilmesini sağlamak; Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Sosyal Bilimlerde yüksek lisans, doktora ve ARGE çalışmalarına alt yapı oluşturmak; yapılan araştırmaları teşvik etmek, önerilerde bulunmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak; kurulacak altyapı, oluşturulacak birikim ve deneyimle Üniversitemize ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapabilme kapasitesi kazandırmaktır.

Adres

Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir/Türkiye

İletişim

0 266 239 18 37
bubtam@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: