Misyon-Vizyon

MİSYON

Geleneksel El Sanatları geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştırabilen, saptayabilen, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyebilen bireyler yetiştirmektir. Yıl içerisinde bu doğrultuda uygulamalı derslerde örnek üretimler gerçekleştirilir. Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

VİZYON

Programın vizyonu, 2002 yılından beri sürdürmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini, Mekanizasyon ve Bilişim çağında el üretimi sanatsal eserler, tüketim toplumunda özel bir yere sahiptir. Bölüm dekoratif ürünlerde gelenekselden beslenen çağdaş üretimler yapabilen, sanatçıların tasarımlarını uygulamaya geçirebilen, teknik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Türk Geleneksel değerlerini araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen ve alanında günün koşullarına uyum sağlayan tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren elemanlar yetiştirmek.

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: