Misyon - Vizyon

Bölümün Misyonu

Lisans düzeyinde verdiği nitelikli eğitim-öğretim ile ortaöğretimlerini başarıyla tamamlamış öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olmak hedefiyle, öğrencilerini;

  • Sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştiren,
  • Etik, sosyal ve çevresel bilinçlenmeyi yeşerten,
  • Temel ve çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi,
  • Aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve ilgili iş alanlarında tercih edilen,
  • Problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış,
  • Özgüveni gelişmiş, yaratıcı, sorgulayıcı, girişimci, analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen,
  • Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet eden Endüstri Mühendisleri olarak yetiştirmektir.

 • Ayrıca Lisansüstü düzeyde yürüttüğü eğitim-öğretimle birlikte, yaptığı ulusal ve uluslararası kabul gören çalışma ve yayınlarla;
  • Endüstri mühendisliği temel alanlarında uzmanlaşmış yüksek mühendisler ve akademisyenler yetiştirmeyi,
  • Endüstri mühendisliği bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı,
  • Ürettiği bilgiyi ve birikimlerini ülkeye ve insanlığın hizmetine aktarmayı amaçlamaktadır.

   

  Bölümün Vizyonu

  • Çağdaş ve uluslararası kalitede eğitim-öğretim veren ve tanınan;
  • Geleceğin etkin mühendislerini yetiştiren;
  • Kendi içerisinde sinerji yaratan;
  • Bilimsel bilgi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen ve ürettiği bilgileri ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan;
  • Yenilikçi, üretici, kendi içinde barışık ve çağdaş;
  • Etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip;
  • Çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan bir bölüm olmaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Çağış Kampüsü, 10145 Balıkesir / TÜRKİYE

İletişim

+90 266 6121194
endustri@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: