Yönetmelikler

Güncel Yönetmelikler

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

(20 Nisan 2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

(01 Mart 2017 Tarih ve 29994 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

(16 Eylül 2017 Tarih ve 30182 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

(22 Kasım 2019 Tarih ve 30946 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

(14 Nisan 2020 Tarih ve 31099 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

(10 Haziran 2020 Tarih ve 31152 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler (YÖK) (PDF)

 


Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(20 Şubat 2017 Tarih ve 29985 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (PDF)

(11 Şubat 2018 Tarih ve 30329 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

 

Yönerge ve Esaslar

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (PDF)

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulü Yönergesi

Balıkesir Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uygulanacak Uzmanlık Alan Dersi Esasları

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Programı Uygulama Esasları

 

Yabancı Dil Sınavları ve Eşdeğerlikleri

13/01/2012 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

07/12/2012 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

02/01/2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

24/04/2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

23/07/2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

11/10/2013 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerliğinin Tespiti Hakkında ÖSYM Duyurusu

14/02/2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

16/07/2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

14/01/2015 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

27/01/2016 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

26/02/2016 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu

18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(2 Haziran 2007 Tarih ve 26540 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

16-Ocak-2013 Çerçeve yönetmelik degişikliği (Yürürlükten kaldırılmıştır)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(14 Ocak 2010 Tarihli ve 27462 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Değişiklik (16 Ocak 2013) (Yürürlükten kaldırılmıştır)

Değişiklik (01 Ağustos 2014) (Yürürlükten kaldırılmıştır)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(24 Nisan 2009 Tarihli ve 27209 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(13 Temmuz 2007 Tarihli ve 26581 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(14 Ağustos 2000 Tarihli ve 24140 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(27 Aralık 1996 Tarihli ve 222860 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönergesi (Yürürlükten kaldırılmıştır)

(24 Haziran 1993 Tarihli Senato Kararı)

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası, Fen Bilimleri Enstitüsü, 4. Kat Çağış Yerleşkesi / Balıkesir

İletişim

(0266) - 612 14 00
baufbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: