SEMPOZYUM TAKVİMİ ve PROGRAM

1. GÜN

TELİF HAKLARI

(23 Haziran 2023)

     

08.30-09.00

KAYIT

09.00-09.45

AÇILIŞ KONUŞMALARI - MALAZGİRT KONFERANS SALONU

Dr. Mehmet Duyar - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı

Fatoş Altunç - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Yardımcısı

Prof. Dr. Yücel Oğurlu - Balıkesir Üniversitesi Rektörü

Hasan Şıldak- Balıkesir Valisi

09.45-10.00

ARA

     

1. OTURUM - DUMLUPINAR KONFERANS SALONU 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr.  ŞAHİN AKINCI

10.00-10.15

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

TÜRK TELİF HUKUKUNDA MÜSTAKBEL HAK VE YETKİLERDEN VAZGEÇME VE DEVİR YASAĞI

10.15-10.30

Doç. Dr. Zehra ÖZKAN ÜNER (ONLİNE) - Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Müdür Yardımcısı (Ankara Üniversitesi)

PARODİ: FİKRİ HAKLAR KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

10.30-10.45

Dr. Panar KYAZIM (ONLINE) (New Bulgarian University)
(Head expert of center for Assesment in Pre- School and School Education)

DIRECTIVE (EU) 2019/790 ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE DIGITAL SINGLE MARKET AT A GLANCE

10.45-11.00

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gizem ATEŞ  (ONLİNE) (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

GÜNCEL YARGITAY KARARLARINA GÖRE ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARININ İHLALİ HALİNDE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ SORUNU

11.00-11.15

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKTÜRK -
(Doğuş Üniversitesi)

ÖLÜM SONRASI; KİŞİLİK HAKKI VE FİKRİ HAKKIN (TELİF HAKKI) KORUNMA YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

11.15-11.30

Dr. Öğr. Üyesi Sinem CAMCI
(Doğuş Üniversitesi)

FSEK BAĞLAMINDA İŞÇİ ESERLERİ YÖNÜNDEN MANEVİ HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

11.30-11.40

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

11.40-11.50

Ara

 

2. OTURUM - DUMLUPINAR KONFERANS SALONU

 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN

OTURUM BAŞKANI YARDIMCISI : Dr. Öğr. Üyesi KAMALA VALİYEVA

11.50-12.05

Prof. Dr. Zeinabil AİDARBEKOV / Tanzilya ZHAKSYLYKOVA
(Kazakh Ablai Khan University)

THE WORLD AROUND US, THE STRATEGIC PARTNERSHIP OF THE USA, TURKEY IN CENTRAL ASIA IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: STATE, FORECASTS AND PROSPECTS

12.05-12.20

Doç. Dr. Iryna DRUZHKOVA (ONLINE) (Odessa State University)

FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND TURKEY. (AN EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF EXPERIENCE)

12.20-12.35

Doç. Dr. Ra'no S. RAUPOVA (ONLINE) (Bukhara State University)

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL
RIGHTS IN UZBEKİSTAN

12.35-12.50

Doç. Dr. Jordan DELEV
(Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NDE MARKA HAKKININ TESCİL SÜRECİ

12.50-13.05

Dr. Semedov Semed ABAKAEVİCH / Gulzhan KOSHKİNBAYEVA (ONLINE)
(Kazakh Ablai Khan University)

ISSUES OF MODERN COPYRIGHT IN RUSSIA: PERSPECTIVES AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT

13.05-13.15

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

13.15-14.15

Öğle Yemeği (Oturum başkanı, bildiri sahipleri ve düzenleme kurulu için)

 

3. OTURUM -  DUMLUPINAR KONFERANS SALONU

(DİJİTAL, YAPAY ZEKA)

 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. MUSTAFA ATEŞ

14.15-14.30

Prof. Dr. Fatih BİRTEK
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

     YAPAY ZEKÂ TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN BİLİM VE SANAT ESERLERİNDEN KAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞU

14.30-14.50

Abbas LIGHTWALLA                (ONLINE) (IFPI Dünya Hukuk Politikasını Belirleme İcra Müdürü)

AI, COPYRIGHT AND RELATED ISSUES IN THE MUSIC INDUSTRY

14.50-15.05

Prof. Dr. Natalya P. PAZDNİKOVA/Dr. Yuliya KARPOVICH (Perm National Research Polytechnic University)

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

15.05-15.20

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur ŞAHİN CANER
(Bursa Uludağ Üniversitesi)

YAPAY ZEKA TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN FİKRİ ÜRÜNLERDE ESER SAHİPLİĞİ SORUNU

15.20-15.35

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

15.35-15.50

Ara

 

4. OTURUM - DUMLUPINAR KONFERANS SALONU

 OTURUM BAŞKANI: UĞUR YALÇINER

OTURUM BAŞKANI YARDIMCISI : Dr. Öğr. Üyesi ZEBİNİSO KAMALOVA

15.50-16.05

Doç. Dr. Dilfuza SAYFILLAEVA (ONLINE) (Bukhara State University)

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL PROPERTY AND THE FURTHER DEVELOPMENT OF THIS AREA IN UZBEKISTAN

16.05-16.20

Dinara BELKHHOZHAYEVA (ONLINE) (University of Eurasia)

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OF EDUCATIONAL WORKERS

16.20-16.30

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

1. OTURUM - GELİBOLU KONFERANS SALONU

 OTURUM BAŞKANI: UĞUR YALÇINER

OTURUM BAŞKANI YARDIMCISI : Prof. Dr. YÜCEL OĞURLU

11.45-12.00

Prof. Dr. Zeinabil AIDARBEKOV / Tanzilya ZHAKSYLYKOVA
(Kazakh Ablai Khan University)

A VIEW FROM KAZAKHSTAN FOR INTELLECTUAL PROPERTY: DYNAMICS OF DEVELOPMENT, FUNDAMENTALS OF LEGAL REGULATION AND PROBLEMS

12.00-12.15

Doç. Dr.  Nigora Barotovna  MAKHMUDOVA (ONLINE) (Bukhara State University)

COPYRIGHT INFRINGEMENT 

12.15-12.30

R.K. TANIRBERGENOVA
(Kenzhegali Sagadiyev University)

COPYRIGHT AGREEMENT IN THE LEGISLATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC

12.30-12.45

Dr. Öğr. Üyesi Olzhas DOSSEKEYEV / Kairatbek TURLIBEKOV - (ONLINE) (International Hoca Ahmet Yesevı Kazakh- Turkish Unıversity)

IMPROVEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

12.45-13.00

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

13.00-14.15

Öğle Yemeği

 

2. OTURUM - GELİBOLU KONFERANS SALONU

 (DİJİTAL, YAPAY ZEKA)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. MUSTAFA FADIL YILDIRIM

14.15-14.30

Dr. Öğr. Üyesi Ali YAŞAR      (ONLINE) (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU BAKIMINDAN NON- FUNGIBLE TOKEN’LERİN KORUNMA ALANI

14.30-14.45

Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN (ONLINE) (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

EMBED KODU, İFRAME YOLU GİBİ ÇEŞİTLİ İNTERNET YOLUYLA YAPILAN PAYLAŞIMLARIN 5846 SAYILI FSEK, TTK M. 54 VD. HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ VE 5651 SAYILI “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN” KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

14.45-15.00

Arş. Gör. Sena KONTOĞLU / Arş. Gör. Elif Banu VARLI               (ONLINE) (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)/ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ ÇAĞINDA TELİF HAKKI: YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNİN EĞİTİMİNDE ESERLERİN GİRDİ OLARAK KULLANILMASI VE VERİ MADENCİLİĞİ İSTİSNASI

15.00-15.15

Av. Özge KAYNAK

ARTIFICIAL INTELLIGENCE INVENTIONS IN THE TRIANGLE OF KNOW-HOW, REASONABLE PUTTING INTO PRACTICE OF THE PATENT AND COMPULSORY LICENSE

15.15-15.30

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

15.30-15.45

Ara

 

3. OTURUM - GELİBOLU KONFERANS SALONU

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. MUZAFFER ŞEKER

15.45-16.00

Doç.Dr. Serghei ZAHARIA      (ONLINE) (Komrat Devlet Ünıversıtesi)

FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI

16.00-16.15

Doç. Dr. Tatar OLGA (ONLINE)
(Komrat Devlet Ünıversıtesi)

BAĞLANTILI HAKLAR

16.15-16.30

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHADIR DALKIRAN
(Ankara Bilim Üniversitesi)

YEŞİL FİKRİ MÜLKİYET’TE ROMANTİZM’DEN HOLİZM’E SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

16.30-16.45

Arş. Gör. Dr. Cansu KAYA ÜLKEN (ONLINE) - (Anadolu Üniversitesi)

YABANCILIK UNSURU İÇEREN FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA İLK SAHİPLİĞİN TESPİTİ SORUNU

16.45-17.00

Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI (ONLINE)-Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Müdür Yardımcısı-
(Ankara Üniversitesi)

TASARIMLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE SON GELİŞMELER – TASARIM DİREKTİFİ VE TOPLULUK TASARIMLARI TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

17.00-17.15

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

 

 

 

2. GÜN

SINAİ MÜLKİYET

 (24 Haziran 2023)

     

1.   OTURUM - ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ KONFERANS SALONU

 (MARKA)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. ARSLAN KAYA

09.15-09.30

Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL - (İstanbul Kültür Üniversitesi)

TANINMIŞ MARKALAR

09.30-09.45

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

TİCARET UNVANINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ

09.45-10.00

Doç. Dr. Cahit SULUK - (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

İDARİ İPTAL MÜESSESESİ, KULLANILMAYAN MARKALARIN SİCİLDEN TEMİZLİĞİNİ SAĞLAYACAK MI?

10.00-10.15

Av. Türkay ALICA (ONLINE)- Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

MARKALARIN İDARİ İPTALİ VE OLASI HUKUKİ SORUNLAR

10.15-10.35

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

10.35-11.00

Ara

 

2. OTURUM - ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ KONFERANS SALONU

(PATENT)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. HAVVA GÜZİN ÜÇIŞIK

11.00-11.15

Prof. Dr. Ayşe Odman BOZTOSUN
(Akdeniz Üniversitesi)

SMA İLACI ZOLGENSMA İÇİN ZORUNLU LİSANSA HÜKMEDİLEBİLİR Mİ?

11.15-11.30

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ - İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi
(Doğuş Üniversitesi)

BİRLEŞİK PATENT VE BİRLEŞİK PATENT MAHKEMESİ

11.30-11.45

Dr. Ali Rıza KÖKER- Sınai Mülkiyet Uzmanı

SINAİ MÜLKİYET DAVALARI VE BİLİRKİŞİLİK

11.45-12.00

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin GÜRPINAR
(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET SORUNLARINA BAKIŞLAR

12.00-12.15

Seren Küçükkaya ACER- Türk Patent ve Marka
Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER

12.15-12.35

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

12.35-12.45

Ara

 

3. OTURUM - ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ KONFERANS SALONU

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. MEHMET EMİN BİLGE

OTURUM BAŞKANI YARDIMCISI : Dr. Öğr. Üyesi KAMALA VALİYEVA

12.45-13.00

Uğur YALÇINER- Türk Patent ve Marka Kurumu Önceki Başkanı, YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Yönetici Ortağı, WIPO ve TOBB UYUM Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları Hakemi

İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ- ICANN UDRP(WIPO) VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

13.00-13.15

Av. Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNUN KONUSU OLARAK TİCARİ İŞLETME

13.15-13.30

Gadzhimusa IBRAGIMOV/Daria NIKITINA (ONLINE) (Group of Companies “Sercons”)

CERTIFICATION AND CUSTOMS ENTRY: MANDATORY VERIFICATİON OF IMPORTED GOODS AND SERVICES WITHIN THE EAEU

13.30-13.45

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

1. OTURUM - KIRMIZI SALON

(MARKA)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. AYŞE ODMAN BOZTOSUN

09.15-09.30

Doç. Dr. Sefer OĞUZ (ONLINE) (Yalova Üniversitesi)

LONDRA OLİMPİYAT KOMİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN OLİMPİYAT OYUNLARINDA KULLANILAN İŞARET VE DİĞER FİKRİ HAKLARIN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

09.30-09.45

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM (Balıkesir Üniversitesi)

COĞRAFİ İŞARET VE MARKA ARASINDAKİ İLİŞKİ

09.45-10.00

Dr. Yeşim AKER

MARKA SAHİBİNİN ÖNCEKİ MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN KAZANILMIŞ HAKKI VE HAKKIN SINIRLARI

10.00-10.15

Arş. Gör. Buket GÜN (İstanbul Üniversitesi)

MARKA BİRLİKTE VAR OLMA ANLAŞMALARI VE MARKA BİRLİKTE VAR OLMA ANLAŞMALARI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

10.15-10.35

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

10.35-11.00

Ara

 

2. OTURUM - KIRMIZI SALON

(MARKA)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL

11.00-11.15

Doç. Dr. Hamdi PINAR (ONLINE) (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

MARKA HUKUKUNDA KAVRAMSAL BİR DÜZELTME İHTİYACI VE SONUÇLARI: DÜRÜST KULLANIM İLKESİ Mİ YOKSA MEŞRÛ KULLANIM İLKESİ Mİ?

11.15-11.30

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ (ONLINE) (Marmara Üniversitesi)

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK MARKA HUKUKU DOKTRİNİ VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DÜRÜST KULLANIM SAVUNMASININ KOŞULLARINA İLİŞKİN BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

11.30-11.45

Dr. Öğr. Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY
(ONLINE) (Erciyes Üniversitesi)

MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA SURETİYLE HAK KAYBININ UYGULAMA ALANI VE SONUÇLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

11.45-12.00

Av. Melisa KARAPINAR (ONLINE)

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

12.00-12.20

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

12.20-12.30

Ara

 

3. OTURUM - KIRMIZI SALON

(TASARIM)

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. CANAN KÜÇÜKALİ

12.30-12.45

Prof. Dr. Hale GEZER (ONLINE)
(Marmara Üniversitesi)

TASARIM TESCİLLERİNDE TASARIMIN GÖRSEL ANLATIMINDAN KAYNAKLI SORUNLAR

12.45-13.00

Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU
(ONLINE)
(Doğuş Üniversitesi)

SINAİ MÜLKİYET KANUNU UYARINCA TASARIMIN GASPI DAVASI

13.00-13.15

Öğr. Gör. İlhami GÜNEŞ
(Emekli Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimi) (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

TASARIM TESCİLİ VE TESCİLSİZ
TASARIMLAR

13.15-13.30

Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin ASLAN
(Balıkesir Üniversitesi)

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

13.30-13.45

Soru-Cevap & Katılım Belgesi Takdimi

 

     

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

Bizi Takip Edin: