TAM BİLDİRİ METNİ YAZIM KURALLARI

KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI

Sayfa Düzeni

  1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

 

Kağıt Boyutu                                     16*24 Dikey

Üst Kenar Boşluk                            2,5 cm

Alt Kenar Boşluk                              2,5 cm

Sol Kenar Boşluk                             2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk                            2,5 cm

Yazı Tipi                                               Palatino Linotype

Yazı Tipi Stili                                       Normal

Boyutu (Ana Metin)                      11 Punto

Boyutu (Dipnot Metni) 9  Punto

Tablo-Grafik                                      10 Punto

Paragraf Girintisi                             0, 5

Paragraf Aralığı                 Önce 0 nk, sonra 10 nk (Tablo ve Grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

Satır Aralığı                                        1,15

Muhtemel Kelime Sayıs               12000

 

  1. Kitap bölümünde 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar italik, sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.
  2. İmla ve noktalama açısından, kitap bölümünün ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
  3. Arapça isim ve eser isimlerinin yazımında TDV İslam Ansiklopedisinin yazımı esas alınmalıdır.
  4. Atıf ve kaynak göstermede ISNAD 2.0 veya APA kullanılmalıdır

 

Tam Metin Şablonu İndirmek İçin Tıklayınız