Dekanın Mesajı

Kıymetli öğrenciler,

Hukukun asli gayesi bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini mümkün kılacak düzeni ve güvenceyi sağlamaktır. Fertlerin içtimai hayata dair adalet talepleri ancak onların hukuk tarafından tanınıp kabul edilmesiyle bir hak haline gelir. Dolayısıyla hukuk, toplum hayatında öncelikli ve hayati bir öneme sahiptir. Hukukun bu hassas konumu hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretime de aynı ölçüde özenli bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Nitelikli bir hukuk eğitimi toplumda adil bir sistemin tesis edilmesinde son derece önemlidir. Bugün uluslararası hukukta kabul gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesinde de düzenlenen adil yargılanma hakkı ancak iyi bir eğitim almış hakim, savcı ve avukatlar ile hukuk teorisine ve hukuk dogmatiğine katkıda bulunan hukukçu bilim insanlarının samimi çabalarıyla hayata geçecektir.

   Fakültemizin belirtilen saiklerle temel amacı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4. Maddesinden kaynak alarak Öğrencilerini;  Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmektir.    

Prof. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

İletişim

Faks:0 266 612 13 13 Tel:0 266 612 11 20
hukuk.fakultesi@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: