Tarihçe

Ülkemiz insan kaynağı ve son yıllarda yükseköğrenim gören kişi sayısındaki artış, toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi, nüfus artışına bağlı olarak sosyal, ekonomik ve idari alanlar başta olmak üzere hukuki işlemlerin çoğalması, buna bağlı olarak kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki danışmanlıkların ve yaşayabilecekleri hukuki sorunların çözümünde hukukçulara olan gereksinimin her geçen gün daha çok hissedilmesi, hukukun toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünü olarak taşıdığı önem ve bu itibarla nitelikli hukukçu yetiştirme gayesine uygun bir hukuk politikasının ürünü olarak, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin,  kamu yararı çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlaması doğal bir sonuç olarak gündeme gelmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere, Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile ilgili 3119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23.10.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde öğrenci alımına 2021-2022 öğretim yılında başlanmış ve Fakültemiz, ilk öğrencilerini tanınan altmış (60) kişilik kontenjan dahilinde kabul etmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, öğrencilerimiz lisans düzeyinde aldıkları Hukuk öğrenimiyle temel hukuk nosyonu kazanmalarının yanı sıra, seçmeli derslerle uzmanlaşmaya ve böylelikle mezun olduklarında alanında uzman ve donanımlı hukukçular olmaya hazırlanmaktadır.