Misyon-Vizyon

MİSYON

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak misyonumuz, hukukun temel ilke ve prensiplerine hakim, hukukun evrensel değerlerini benimsemiş, yüksek adalet bilincine sahip, hukukun belirlenmesi ve uygulanmasında toplumun değer ve menfaatlerini gözeten, insan haklarına saygılı, hukuk devleti ilkesinin gereklerinin farkında olan ve bu anlayışı sahiplenen, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, sürekli gelişime açık olan hukukçular yetiştirebilmektir. Aynı zamanda kurum olarak ulusal ve uluslararası değerler gözetilerek hukukun gelişimine ve hukuksal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, toplum yararına bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır.

VİZYON

Sürekli gelişen ve değişen çağdaş dünyada, bu değişim ve gelişimleri hukuk dünyası özelinde takip eden, alanında yetkin, bilim odaklı düşünen, evrensel değerlere sadık ve bu değerleri takip eden, alanında uzman yetiştirebilecek, bilim dünyasına önemli katkıları olacak, rekabetçi akademik kadro ile  toplumun ve bilim dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar sunabilecek, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedefleyen, ülkemizin gelişimi ve geleceği için çalışarak hukuki sorunları çözmeye yönelik bilgi üreten, bilimsel seminer, konferans, araştırma ve yayın faaliyetleriyle ülkemizde hukuk biliminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan  bir kurum olmaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

İletişim

Faks:0 266 612 13 13 Tel:0 266 612 11 20
hukuk.fakultesi@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: