İç ve Dış Paydaşlar

Fakültemizin İç Paydaşları, Akademik Personel, İdari Personel, Öğrenciler, Öğrenci Toplulukları, Akademik Birimler, İdari Birimler; Dış Paydaşları, Öğrenciler, mezunlar, öğrenci aileleri, YÖK, ÜAK, KYK, SGK,  Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Ulusal Ajans, KOSGEB, TUBİTAK, TPE, GMKA, diğer kamu kurumları, Valilik, Kaymakamlıklar, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, finansal kuruluşlar, işverenler, medya, orta öğretim, üniversite mal ve hizmetinden yararlananlar, uluslararası eğitim ve araştırma kurumları, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversiteler, akreditasyon ve kalite güvence kuruluşları, tedarikçiler ve toplumdur.