Genel Bilgiler

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26. maddesine göre Daire Başkanlığı statüsünde olup, Genel Sekreterlik Makamına bağlı olan ve Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden biridir.

Hukuk Müşavirliğimizin iki temel işlevi vardır. Bunlardan birincisi, İdarenin işlem ve eylemlerinin hukuk uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, ikincisi Üniversite hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve buna ilişkin işlemleri yürütmektir. Bu bakımından hem bir danışma birimi, hem de bir icra birimi olarak görev yapan Hukuk Müşavirliğimiz, birinci işlevini; Rektör ve Genel Sekreterin kendiliğinden veya Üniversite birimlerinin isteğiyle görüş taleplerine dayalı olarak sözlü ve yazılı mütalaa vermek suretiyle yerine getirirken, ikinci işlevini ise; davalarda savunma yapmak, dava ve icra takiplerini yürütmek şeklinde yerine getirir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 10145 Çağış Yerleşkesi/BALIKESİR

İletişim

(0266) 6121400 ( 9 hat )
hukuk@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: