Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

 T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

GEREKLİ BELGELER

SÜRESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

1

Yeni Kayıt  

-          ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı

-          Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adaylar ayrıca Önlisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)

-          Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul veya alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmalıdır.)

-          Askerlik durum belgesi.

-          6 adet 4,5 cm x 6cm Boyutunda Fotoğraf (Fotoğrafınızın arkasına adınızı-soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız.)

-          Öğrenci Önkayıt Bilgi Formu Çıktısı (otomasyon üzerinden aday tarafından doldurulan form)

-          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

1  Gün

2

Kayıt Silme

Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuru.

 

½ gün

3

Öğrenci Belgesi, Transkript  Belgesi, Ders İçerikleri

Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuru.

 

1 saat

4

Kayıt Dondurma

Öğrenci İşlerine Dilekçe, Dilekçe ekinde Mazeret Belgesi (sağlık, ailevi, maddi durumu vb.), Mazeret Belgesi (sağlık, ailevi, maddi durumu vb.), Yüksekokul Yönetim Kurulu

Not: Yüksekokulumuzun belirlediği tarihlerde kayıt dondurma işlemi yapılır.

5 gün

5

Mezuniyet  Belgesi veya Diploma Alınması

Dilekçe, İlişik kesme belgesi doldurulup imzalatılacak.

½ gün

 

6

Yatay Geçiş İşlemleri

-          Başvuru Dilekçesi

-           Not Durum Belgesi   (Transkript):Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.(kopyası kabul edilmez.)

-           Ders İçeriklerinin onaylı örneği.

-          Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

-           Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesinin fotokopisi.

-           İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için ’a girdiğine ilişkin belge.

15 gün

7

Staj İşleri

Staj Formları, Staj Defteri

Not: Yüksekokulumuz staj komisyonunun belirlediği tarih aralıklarında yapılması zorunludur.

30 gün

 

PERSONEL İŞLERİ

 

1

Personel Özlük İşleri

Dilekçe, Ek Belgeler

 

1 Gün

2

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşleri

Dilekçe, Katılım belgesi (Davetiye vb.), MYO Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük Oluru

 

15 Gün  

3

Görev Süresi Uzatımı

MYO Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük Onayı

 

5 Gün  

4

Akademik Personel Yurtiçi İzinleri

İzin Formu (Bölüm Başkanı ve Müdürlük onayı )

 

3 Gün

5

Akademik Personel Yurtdışı İzinleri

İzin Formu ( Müdürlük ve Rektörlük onayı ) 

10 Gün

6

İdari Personel Yurtiçi İzinleri

İzin Formu ( Yüksekokul Sekreteri ve Müdürlük onayı ) 

3 Gün

7

İdari Personel Yurtdışı İzinleri

İzin Formu ( Müdürlük, Personel Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektörlük onayı )

 

10 Gün

8

Ders Görevlendirmeleri

MYO Yönetim Kurulu Kararı

 

1 Hafta

 9

Bilgi Edinme

Dilekçe

15 gün (Bilgi edinme

Hakkı Kanununun

11. maddesinde belirtilen süreler)

 

MALİ İŞLER VE SATINALMA

 

1

Bakım Onarım, Malzeme ve Demirbaş Alımı ve Her Türlü Hizmet Alımı

Teklif Belgeleri, Yaklaşık Maliyet Tespit Tablosu, Piyasa Fiyat Araştırma Tablosu, Onay Belgesi, Muayene Kabul Tutanağı, Teslim Alma Tutanağı , Taşınır İşlem Fişi, Ödeme Emri, Strateji Daire Başkanlığı Teslim Tutanağı

 

15 Gün

2

Ekders  Ödemeleri

Ekders Ödemesine Esas Öğretim Elamanı Ders Yükü Bildirim Formu, Ders Planları, Haftalık Dres Programları, Ders Dağılım Listeleri, Ekders Bordro, İcmal, Banka listesi, Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onayı ile Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

 

 

10  gün

3

Yolluk Ödemeleri

Görevlendirme Formu, Yolluk Bildirimi, Dilekçe, Rayiç ve  Ödeme Emri, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onayı ile Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

 

5 Gün

4

Telefon Ödemeleri

Fatura, İcmal, Ödeme Emri, Strateji Daire Başkanlığı Teslim Tutanağı

 

5 Gün

5

Yüksekokul Bütçesini Hazırlama

Birimin Bir Önceki Mali Yılın Harcama Kalemi Bazında Kesin Hesap Cetveli, Mali Yıl Bütçe Hazırlama Rehberi

 

10 Gün

6

Mali Yazışmalar

Mali Birim ve Kurumlardan gelen yazılar

 

 

 

AYNİYAT

 

1

Mali Yazışmalar

Mali Birim ve Kurumlardan gelen yazılar

1 Gün

 

2

Mali Yazışmalar

Mali Birim ve Kurumlardan gelen yazılar

1 Gün

3

Zimmet İşleri

 

1 Gün

4

Taşınır İşlem Fişi Giriş

Fatura ve Teslim Alma Tutanağı

1 saat

5

Taşınır İşlem Fişi Çıkış

Taşınır İstek Belgesi, Tüketim Malz. İstek Belgesi

1 saat

6

Muhasebe İşlem Fişi

Taşınır İşlem Fişi, Taşınır İstek Belgesi, Tüketim Malz. İstek Belgesi

1 saat

 

İlk Müracaat Yeri                      : Yüksekokul Sekreterliği                                     İkinci Müracaat Yeri: Yüksekokul Müdürlüğü
İsim                                           : Mithat ÜNER                                                        İsim                       : Dr.Öğr.Üyesi Pelin PALAS KARACA
Unvan                                       : Yüksekokul Sekreteri                                         Unvan                    : Yüksekokul Müdürü
Adres                                        : İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   
Tel.                                            : 0266 456 15 04                                                    Tel.                         : 0266 456 15 04
Faks                                          : 0266 456 15 02                                                                                                       

 

Adres

Bedrettin Mahallesi Yusuf Kurt Sokak No:16 10770 İvrindi/BALIKESİR

İletişim

0266 456 15 04
ivrindishmyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: