Araştırma ve Geliştirme Politikası

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Araştırma ve Geliştirme Politikası

Üniversitemizin Araştırma ve Geliştirme Politikası 09.12.2020 tarih ve 2014/14 sayılı senato kararınca aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilgi üretmek ve üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak,
  • Bilimsel çalışmaları desteklemek için idari, fiziki, teknik ve mali alt yapıyı sağlayarak, araştırmacıların güncel gelişmeleri takip edebilecekleri ve bilim üretebilecekleri bir araştırma geliştirme ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Ulusal/uluslararası katılımlı, disiplinlerarası bilimsel çalışmaları teşvik edip, araştırma çıktıları ve sonuçlarını izleyerek yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Balıkesir Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme politikasını oluşturmaktadır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi 10145, BALIKESİR

İletişim

0266 612 14 00 / 101629
kalite@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: