Hakkımızda

Balıkesir Üniversitesi, 11Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı Kanunla 1992 yılında kurulmuştur. Mühendislik bu yeni üniversitenin bir Fakültesidir. Bu fakülte içersinde yer alan MAKİNA BÖLÜMÜ' nün kuruluş tarihi 1976-1977 yıllarına kadar uzanır. 1418 sayılı Kanunla Balıkesir İlinde BALIKESİR DEVLET MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK AKADEMİSİ kurulmuş ve ilk olarak Makina ve İnşaat bölümleri eğitim öğretime başlamışlardır. Makina bölümü, Akademi bünyesinde 1982 yılına kadar eğitim öğretim işlevini sürdürdü. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu gereği, akademiler lağvedilirken bir üniversite çatısı altına girme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı ve 1982-1992 yılları arasında ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ adı altında eğitim-öğretim faaliyetine devam etti. 1992 yılında Balıkesir Üniversitesi kurulduktan sonra, MAKİNA BÖLÜMÜ Mühendislik Fakültesi' nin en köklü ve önemli bölümlerinden birisi olmuştur.

1976-1977 yıllarında açılan makina bölümü, Akademi başkanı olan Prof. Mehmet ÇAKIR ile eğitim öğretime başlamış, o tarihten bugüne kadar İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir illerinden pek çok hoca tarafından ders vermek suretiyle desteklenmiştir. Bölümümüze halen katkıda bulunan veya emekli ve aramızdan ayrılmış olan tüm hocalarımıza saygı ve şükranlarımızı sunmayı bir vefa borcu biliriz.

Makina Mühendisliği Bölümü 1983-1984 eğitim öğretim döneminden bu yana, üçüncü sınıftan itibaren ISI ve ENERJİ dalı ile KONSTRUKSİYON veİMALAAT dalı şeklinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Buradaki amaç; öğrencilerimizin ilgi duyduğu alanlara yönelmeleri, bu dal altında daha yoğun bir şekilde dersler almalarını sağlamaktır. Ayrıca Makina Mühendisliği bölümümüz 1991-1992 ders yılından bu yana ikili öğretime geçmiştir. (I.Öğretim ve II.Öğretim) Böylece daha fazla öğrenci öğrenim görme imkanına kavuşmuştur. İkili öğretimin ders müfredatlarında bir ayrım yoktur.

Makina Mühendisliği bölümü öğrencileri, okulda gördükleri teorik ders ve laboratuvar uygulamaları yanında genel atölye, mamul montaj ve işletme-organizasyon konularında toplam 60 günlük stajlarını, endüstride yaparak pratiklerini artırmaktadırlar. Böylece sanayi, bölümümüzden mezun makina mühendisleri çalıştırdığı zaman, üretimde verim artışı, işyerinin düzenli hale gelmesi, evrakların düzgün tutulması, teknolojik yeniliklerin işyerine daha çabuk getirilmesi ve ileri dönük planlar yapılması konularında kazanımlar elde edecektir.

Bölümümüz öğretim üye ve yardımcıları öğrencilerin eğitim-öğretim görevleri yanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarını yönlendirme vazifesini görürken, teknolojik gelişmeleri dikkatle takip ederek insanlığın ortak malı olan bilimsel çalışmalara katkıyı sürdürmektedirler.

Bölümün Hedefi
Öğrenciler için;

Makinayı ilgilendiren konularda kamu ve özel sektördeki endüstrinin güncel isteklerine cevap verecek şekilde yetiştirmek,

Öğretim elemanları için;

21. yüzyıl bilgi ve teknolojisini özümsemiş ve bunu uygulayabilen elemanlar olarak görmektir.

Bu hedefimizi birlikte gerçekleştirme dileği ile...

Makine Mühendisliği Nedir?
Matematik,Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi v.b. Bilim konularından insanlığın yararlanmasına esas kuramsal ve uygulamalı bir meslek türüdür.

Çok çeşitli mühendislik türleri vardır;

Bu çeşitli mühendislik türlerinden makine mühendisliği ise makine tekniğine dayanır. Tarihi gelişimde öncelikle alet tekniği yer almış ve bu arada insanlar "alet işler el öğünür" vecizesini ortaya koymuştur. Zamanla makine tekniğine geçilmeye başlanmış ve insanlar makineye kumanda etmelerinin yanında doğal çalışma organlarıyla makineyi tamamlar duruma gelmişlerdir.

Bu arada; Dünyamızda Matematik,Fizik, Kimya. Biyoloji, Astronomi v.b. bilgi ve bilim konularında başta makine konuları olmak üzere kuramsal yönden önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmelerden insanlığın yararlanabilmesi için Kuramsal ve uygulamalı bir meslek olan Makine Mühendisliği önemli ve aranılan bir meslek olarak teknoloji ve uygulamalı bilim üretiminde yerini almıştır.

Bugün için makine tekniği sadece makine olarak değil, çeşitli otomasyonlarla, robotlarla ve bilgisayar kumanda ve kontrolleri ile birliktelik ve bütünlük arz etmektedir.

Makine mühendisliği böyle bir gelişim sürecinde başta iş ve üretim makineleri olmak üzere her türlü endüstriyel tesislerde ve proseslerde, çalışma ve yaşam mekânlarımızda tasarım, imalat, montaj, tesis kurma ve işletme konularında etkin ve üretken görevler alan kuramsal ve uygulamalı (teorik ve pratik) önemli ve aranılan saygın bir meslek türüdür.

İş Olanakları Nelerdir?
Sanayiciler genç mühendislerden, ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMİŞ olmalarını beklemektedirler. Hangi kanallardan, Internet'ten, kitaplardan başka insanlardan, her yerden bir şekilde bir bilgiye ihtiyaç varsa "Ben bunu nerelerden bulur, öğrenir ve uygulamaya koyarım" sanatını bir şekilde öğrenen elemanların kendilerine daha yararlı olduklarını düşünmektedirler.İlke olarak, öğrenmeyi öğrenerek mezun olan makina mühendisleri çok geniş bir yelpazede iş bulabilme şansına sahiptir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 10145 Altıeylül / Balıkesir

İletişim

0266 612 11 94
makine@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: