Amaç ve Öğrenme Çıktıları

Mimarlık Bölümü, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevreye duyarlı, etik ve estetik değerleri özümseyen, genel mimarlık konularını anlayan, yorumlayan ve sorgulayan mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
2 Disiplinler arası gruplarda takım halinde çalışabilmek ve gerektiğinde bu takımları oluşturabilmek
3 Bilimsel platformlara yönelik etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak
4 Karmaşık ve kısıtlı verilere rağmen problem tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olmak
5 Proje tasarlama, yapım ve yönetme bilgi ve becerisine sahip olmak
6 Farklı ölçek ve niteliklere sahip tasarlama problemlerine akılcı ve yaratıcı çözüm önerileri geliştirebilmek
7 Temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mimarlık meslek pratiğine uygulayabilmek
8 Kuramsal bilgiyi mesleki uygulamaya dönüştürebilmek
9 Bilişim teknolojilerini mesleki uygulamalarda etkin biçimde kullanabilmek
10 Farklı ölçeklerdeki yapılaşmış çevreleri gözlemleme, tasarlama ve biçimlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak
11 Entellektüel yeteneğin ve yaratıcılığın gelişmesini sağlamak
12  Eleştirel düşünme ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: