Program Hakkında

TARİHÇE

Bölümümüz 1976’da eğitim-öğretime başlayan okulumuzun ilk açılan bölümlerinden biridir. Önceleri “MUHASEBE” programı adıyla öğrenime devam eden bölümümüz, 1989’dan itibaren “BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI” adını almış, 2002’den itibaren ise “MUHASEBE” olarak adını değiştirmiştir. Daha sonra 2010’da İKMEP kapsamında yaptığı değişiklikle akademik anlamda bölüm başkanlığı hüviyetini kazanarak, bölümümüzün adı “ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ” şeklinde değiştirilmiştir.

Bölüm kapsamında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mevcut olup, söz konusu programda 1. ve 2. öğretim olarak eğitim verilmektedir.

KARİYER OLANAKLARI/İSTİHDAM ALANLARI

Muhasebe ve Vergi Bölümü mezunları kamu veya özel sektördeki kurumların muhasebe ve/veya finansman departmanlarında görev alabilecekleri gibi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir bürolarında muhasebe elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında kamu personeli alım sınavları ile kamu kesiminde istihdam olanakları da mevcuttur.

Bunlara ek olarak, bölümden mezun olanlar ilgili dalda lisansı da tamamladıktan sonra, gerekli stajı yapıp sınavları vermeleri koşuluyla "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alarak kendi bürolarını açabilmektedirler.

Yaz stajı, bu bölümde okuyan öğrencilerin iş hayatına hazırlanmaları konusunda faydalı olmaktadır. Ayrıca öğrenciler programda bulunan Girişimcilik dersini başarıyla tamamladıkları takdirde KOSGEB’ ten Girişimcilik Sertifikası alabilmektedirler.

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans derecesi alırlar. 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Balıkesir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Bir öğrencinin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olabilmesi için, genel not ortalamasının (transkript) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer çalışmalarda başarılı olması, toplam 120 AKTS'lik kredi yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine kararı verilmiş olması gerekir.

SINAVLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esaslar “Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge’de (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/61834) düzenlenmiştir.

Merkezi yerleştirme taban puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. Yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili web adresinde düzenlenmiştir.

BÖLÜMDEN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma imkânına sahiptirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulama Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Aşağıdaki Gibidir:

Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret, İşletmecilik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme–Ekonomi, Lojistik Yönetimi.

 

 

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: