Staj Evrakları

 STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Staj yapacak öğrenciler aşağıda belirtilen hususlara titizlikle dikkat etmelidirler.

 1. AKADEMİK TAKVİM İÇİNDE STAJ YAPMA

Akademik takvim içinde staj yapacak öğrenciler Mühendislik Fakültemizin web sayfasında STAJ sekmesinde yer alan ve aşağıda linki bulunan dosyayı inceleyerek stajlarını yapabilirler.

***YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN STAJLARDA “SGK” GİRİŞİ İSTENMEMEKTEDİR.

BÖLÜM ONAYI YETERLİDİR.***

 1. YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPMA
 1. Staj başvuru işlemleriniz staja başlamadan 10 gün önce tamamlanıp, evrakların Staj Bürosuna bu süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.  Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. Staj başlatma tarihleri: (Her haftanın  ilk iş günü olarak belirlenmiştir.)
 1. Başvuru işlemleri;

İlgili Bölümlerin web sayfalarında staj menüsü içinde yer alan “Staj Kuralları” dosyasında istenen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulup staj komisyon ve/veya akademik danışmana e-posta ile gönderilir ve Akademik Danışmanın onayından sonra aşağıdaki adımlar takip edilir.

  1. Aşağıda yer alan "Zorunlu Staj Kabul Formu" dosyasında istenen tüm bilgiler eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulup tarafınızca imzalandıktan sonra, işletmeye onaylattırılacaktır.
  1. İlgili Bölüm web sayfalarında staj menüsü içinde  yer alan “Staj Sicil Fişi” dosyasında istenen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurup, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafınızı ilgili alana yapıştırınız. Fotoğraflı “Staj Sicil Fişi” nizi, Ek-1"Zorunlu Staj Kabul Formu" nuzu göstererek  Bölüm Staj Komisyonu Başkanı veya üyelerine imzalattırılacaktır.
  1. Eğer ücret alınacaksa;

      Aşağıda yer alan Ek-2 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu” dosyasında istenen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulup, işletmeye onaylattırılacaktır.

  1.  Ek-3 “MF_Staj ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru Listesi” isimli excel dosyasında ücret alınmayacaksa sadece öğrenci bilgileri, ücret alınacaksa hem öğrenci ve hem de işletme bilgileri doldurulacaktır.
  1. İşletmeye onaylattırılan form/formlar ve öğrenci tarafından bilgileri doldurulan Ek-3  “MF_Staj ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru Listesi (excel dosyası olarak)” ilgili Akademik Danışmana ve /veya Bölüm Staj Komisyonlarına Staja başlamadan en az 10 gün öncesine kadar e-posta ile gönderilecek ve aynı zamanda öğrenci tarafından OBS üzerinden staj giriş işlemleri yapılacaktır.
 1. Staja başlama ve bitirme;

       a.Bölüm web sayfalarında staj menüsü içinde yer alan “Staj Sicil Fişi” dosyasında istenen işletme değerlendirmesi ve işletme imza/kaşe/mühür işlemleri eksiksiz olarak yaptırılıp, staj bitiminde Bölüm Staj Yönergesinde (Bölüm web sayfasında yayınlanan versiyon) belirtildiği şekilde defterinizle birlikte teslim edilecektir.

 1. Staj başvurusu sırasında staj komisyon ve/veya akademik danışmana e-posta gönderilen tüm formların asılları, staj tesliminde staj defteri ile teslim edilecektir.
 2. Staj defteri ve eklerinin nasıl ve ne zaman teslim edileceği 2023-2024 Güz Yarıyılı başladığında Bölüm web sayfasından duyurulacaktır.

Staj başvuruları ilgili bölüm staj komisyon ve/veya akademik danışman aracılığıyla e posta yolu ile yapılacaktır.

Elden evrak takibi yapılmayacaktır.

Başarılar Dileriz.

Staj Zorunluluk Belgesi Yazı Örneği için tıklayınız.

Staj Yönergesi için tıklayınız.

EK-1 Zorunlu Yaz Stajı Kabul Formu için tıklayınız.

EK-1A Dönem İçi Zorunlu Staj Kabul Formu için tıklayınız.

EK-2 Öğrenci-İşveren Staj Sözlemesi (Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı) Bilgi Formu için tıklayınız.

EK-3 MF_Staj ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkı Listesi Excell tıklayınız.

Öğrencilerimizin Dikkatine;

İlgili Bölüm Staj Komisyonlarına Zorunlu Staj Kabul Formunu Teslim Ettikten sonra

Staja Başlamadan 5 iş günü öncesi:

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ-iŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ  NASIL ALINIR:

*E-Devletten üzerinden 4A İşe Giriş Çıkış Bildirimi (Sosyal Güvenlik Kurumu) tıklanması

*Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşe Giriş Belgesi OLUŞTUR tıklanması.

*Dosya İndir Sekmesinin tıklanarak evrağın çıktı alınması yada PDF formatında ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: Stajla ilgili herhangi bi problem durumunda mfstaj@balikesir.edu.tr adresine mail atılabilir.