Süreçler & İş Akış Şemaları

ÖİDB - İA. 001  Nihal DEMİRCAN               Yurt İşlemleri

ÖİDB - İA. 002  Hanife DEMİREL                Disiplin İşlemleri

ÖİDB - İA. 003  Hanife DEMİREL                 Yatay Geçiş

ÖİDB - İA. 004  Esra AKTÜRK BAYSAN       Harç İşlemleri

ÖİDB - İA. 005  Demet ACAR                       Akademik Takvim

ÖİDB - İA. 006  Nurdan KAYMAK               Bölüm Açma İşlemleri

ÖİDB - İA. 007  Nurdan KAYMAK               Ders Planları

ÖİDB - İA. 008  Ayşe APLAK                        Diploma İşlemleri

ÖİDB - İA. 009  Nurdan KAYMAK              Eğitim-Öğretim Komisyonu