Hizmetler

 

BAŞKANLIĞIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

         Personel Daire Başkanlığının görev tanımı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29’uncu maddesinde tanımlanmıştır.

       Personel Daire Başkanlığı buna göre kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak;

     -    İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

     -    Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

     -    İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

   Verilecek benzeri görevleri yapmak.’ Faaliyetlerinde bulunmak görev ve sorumluluklarıdır.

 

Adres

Çağış Yerleşkesi, Bigadiç Yolu 17 Km BALIKESİR

İletişim

+90-266-612 14 00 - 08
akadper@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: