Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Öğrenci ve Personele Yemek Hizmeti Sunumu

Muayene ve Kabul Onayı

Denetleme Komisyonu Onayı

Akıllı Kimlik Kartı

1 Gün (Günlük)

2

Yemek Hizmeti Hak Edişi

Fatura, Vergi ve SGK Borcu Yoktur yazıları, Bordro, Puantaj ve SGK ödemesi listeleri,

30 Gün

3

Akıllı Kart Harcama İadesi

Ücret İade Formu

30 Gün

4

Aylık AKS Hesap Bildirimi

Dekont, Fiş, Mutemet Alındısı

7 Gün

5

Akıllı Kart Muhasebe İşlemleri

Dekont, Fiş, Mutemet Alındısı

30 Gün

6

Muayene ve Kabul İşlemleri

Muayene ve Kabul Formu

1 Gün (Günlük)

7

Yapılacak ihaleler için teknik şartname hazırlanması

Rektör Onayı

1 AY

9

Haftalık yemek listesinin hazırlanması

Menü Planlama Komisyonu Onayı

1 GÜN

10

Aylık yemek listesinin hazırlanması

Menü Planlama Komisyonu Onayı

1 GÜN

11 Yemek menülerinin web sitesinde yayımlanması Menü Planlama Komisyonu Onayı 1 Gün

12

Personel ve öğrenci yemek ücretlerinin belirlenmesi

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Rektörlük Onayı

7 Gün

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Daire Başkanı

İkinci Müracaat Yeri

Genel Sekreterlik

1 Beslenme Şube Müdürlüğü

Hasan Yetişir

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Yemek bursu verilecek öğrenci kontenjanının belirlenerek Yürütme Kurulu Kararı alınması

Burs kontenjanlarına göre yemek adedi ve maliyet belirleme

1 gün

2

Yürütme Kurulu Kararına istinaden Yönetim Kurulu Kararı alınması

Yürütme Kurulu Kararı

7 gün

3

Yemek bursu kontenjanlarının ilgili birimlere bildirilmesi

Yönetim Kurulu Kararı

Yemek Bursu Yönergesi ve ekleri

1 gün

4

Yemek bursu başvurusu için kabul şartlarının duyurulması

İlan

15 Gün

5

İlgili birimlerden Komisyon Kararlarının gelmesi

İmzalı Komisyon Kararları

5 gün

6

Komisyon Listeleri için Rektörlük Oluru Alınması

Komisyonlarca belirlenen öğrenci listeleri

3 gün

7

Yemek bursu verilecek öğrencilerin listelerinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na gönderilmesi

Rektörlük Oluru ve ekleri

1 gün

8

Yemek burslarının öğrenci kartlarına işlenmesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazışmaları

5 gün

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Daire Başkanı

İkinci Müracaat Yeri

Genel Sekreterlik

1 Beslenme Şube Müdürlüğü

Hasan Yetişir

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

1 Beslenme Şube Müdürlüğü

2.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Fakülteler/Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullar staj yapan öğrencilerin sigorta tahakkuk ve hizmet listelerinin gönderilmesi

Tahakkuk Fişi

Hizmet Listesi

10 gün

2

EBYS üzerinden gelen resmi yazıların dökümü alınması ve listenin hazırlanması

Resmi yazılar

1 gün

3

Hazırlanan tahakkuk listelerine göre MYS üzerinden zorunlu staj sigorta primi ödeme emri yapılması ödeme birimine gönderilmesi

Ödeme Emri

2 gün

4

Fakülteler/Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullar staj yapan öğrencilerin devlet katkısı formlarının gönderilmesi

Devlet Katkısı Formları

10 gün

5

Gönderilen formlar her ay listelenmesi ve Strateji Daire Başkanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına EBYS üzerinden resmi yazı ile bildirilmesi

Resmi Yazı

2gün

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Daire Başkanı

İkinci Müracaat Yeri

Genel Sekreterlik

1 SKS Dai.Başk.

Hasan YETİŞİR

 

 

2.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimlerden öğrenci ihtiyaç taleplerin alınması

Birim Talep Formu

2 gün

2

KZÖ Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının alınması

Resmi yazı

7 gün

3

Kontenjanların tespiti, Rektör onayına sunulması ve duyurulması

Resmi yazı ve listeler

3 gün

4

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Başvurularının alınması

İş Başvuru Formu, Sözleşme, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi, SGK İlişik Taahhütname

15 gün

5

Birimlerden Komisyon Kararlarının gelmesi

Komisyon Listeleri

5 gün

6

Çalıştırılacak öğrencilerin Rektör onayı alınması ve listelerin duyurulması

Remi Yazı

3 gün

7

Çalıştırılacak öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu giriş işlemlerinin yapılması

SGK Web Sitesi

3 gün

8

Çalışan öğrencilerin puantajları ve devam çizelgelerinin gönderilmesi

Puantaj Formu

Devam Çizelgesi

5 gün

9

Çalışan öğrencilerin maaş bordroları, banka listeleri, sigortaları ve ödeme emirlerinin yapılması

Bordro

Banka Listesi

Sigorta tahakkuk ve hizmet fişi

Ödeme Emri

7 gün

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Daire Başkanı

İkinci Müracaat Yeri

Genel Sekreterlik

1 SKS Dai.Başk.

Hasan YETİŞİR

 

 

2.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Öğrenci Kültürel ve Sportif  Topluluklara  Kayıtları

Üye Kayıt Listesi

1 GÜN

2

Öğrencilere yönelik geziler düzenlemek

Rektör onayı-Öğrenci Listesi

3 GÜN

3

Görevlendirilen eğitmenlerin puantaj ve iş takiplerini yapmak

Rektörlük Onayı

Özgeçmiş

1 GÜN

4

Kültür ve Spor Toplulukları Etkinlikleri

Etkinlik Talep Formu

3 GÜN

5

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan her etkinliğin web sayfasında yer almasını sağlamak ve web sayfası güncellemesini sağlamak

Rektör onayı

1 Gün

6

Gerçekleştirilecek etkinliklerin  davetiye, afiş ve broşürlerin hazırlanması ve ilan edilmesini sağlamak 

Rektör onayı

3 Gün

7

Satın alma işleri

  1. Satın alma taleplerine  Rektörlük oluru alınması
  2. Alınacak hizmet ve malzeme  için piyasa fiyat araştırmalarının yapılması
  3. Hizmet veya malzemelerin satın alınması
  4. Taşınır işlem ve muayene kabul işlemleri
  5. Satın alma işine ait fatura ile ilgililerin hesaplarına ödemelerin yapılması

15 GÜN

8 Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde etkinlik düzenlenmesi

Kongre ve Kültür Merkezi Salon Talep Formu

Rektörlük Onayı

3 Gün

 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Daire Başkanı

İkinci Müracaat Yeri

Genel Sekreterlik

1 SKS Dai.Başk.

Hasan YETİŞİR

 

 

2.

 

 

 

3

 

 

 

 

Hizmet Envanteri

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-6121400
sks@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: