Tez İşlemleri

Tez Yazım Kılavuzu

 Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız.  (2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından İtibaren geçerlidir)

 

 Tez Orjinallik Raporunda yer alan benzerlik oranları ve uygulama esaları ile ilgili Enstitü Kurulu Kararı

 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

Tez Tesliminde Yapılacak İşlemler

Öğrencinin yapacağı işler;

 1. Yüksek Lisans öğrencileri  derslerini ve semineri tamamladığına dair Enstitüden alacakları belgeyi  danışmanına teslim eder. (Enstitüye verilecek dilekçe örneği)
 2. Doktora öğrencileri derslerden, Yeterlik Sınavından, Tez Önerisi Sınavından  ve Tez İzleme Sınavlarından başarılı olduğunu gösterir belgeyi Enstitüden alıp danışmanına teslim eder.  (Enstitüye verilecek dilekçe örneği) 2017 ve sonrası girişli öğrenciler ayrıca tez konuları ile ilgili yayınladıkları makaleyi belirten formu danışmanına teslim eder. (Makale Beyan Formu)
 3. Öğrenci tezini Tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını danışmanına, Enstitü tez kontrol sorumlusuna ve  Enstitüde görevli müdür yardımcısına Tez Yazım Kontrol Formu vasıtasıyla onaylatır ve bu formu danışmanına teslim eder.
 4. Öğrenci tezinden bir adet Enstitüye teslim eder. Savunmaya girmesi Enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen öğrencilerin tezleri jüri üyelerine elektronik ortamda enstitümüz tarafından gönderilecektir. Savunma öncesi tezlerin basılı  dağıtımı jürinin talep etmesi durumunda öğrenci sorumluluğunda yürütülecektir. 
 5. Tezle ilgili intihal raporunun Enstitü tarafından çıkarılıp tez savunma sınavında görevlendirilecek jüri üyelerine dağıtılabilmesi için öğrenci tarafından yüksek lisans ve doktora için 1 adet cd  Enstitüye teslim edilir. Bu cdye word den pdf çevrilmiş olarak tezin tamamının yüklenmesi, gerekmektedir. Çıktıdan taranmış pdf ler kabul edilmeyecektir.

 - Yukarıda belirtilen 1.veya 2. ve 3. maddelerde belirtilen işlemleri yerine getiren öğrenci tezini sbetez@balikesir.edu.tr adresine mail göndererek kontrol ettirilebilir. Tez pdf veya word ile gönderilecektir. Maile geri dönüş en kısa sürede yapılacaktır.

Danışmanın yapacağı işler;

 1. Öğrencinin tezinin tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdığını kontrol eder ve Tez Yazım Kontrol formunu onaylar.
 2. Tezin tamamlandığına dair bir  dilekçe ile birlikte  tez inceleme formunu,  öğrencinin durum belgesini, makale beyan formunu (2017 ve sonrası girişli doktora öğrencileri için)  tez savunma sınavı başvuru formu  ve tezin bir nüshasını Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Anabilim Dalı Başkanlığının yapacağı işler;

Tezini teslim eden öğrencinin danışmanı tarafından verilen evrakları ve tezin Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Tez Savunma sınavı  jüri yazı ekinde Enstitüye gönderir.

 

Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılacak İşlemler

 1. Tez Savunma Sınavı yapıldıktan sonra danışman, dilekçe ile birlikte Tez Savunma Sınavı evraklarını (kişisel raporlar, jüri ortak tutanağı) Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslim eder.
 2. Anabilim Dalı Başkanlığı tez savunma tutanaklarını  yasal süre içinde enstitüye bir üst yazı ekinde EBYS üzerinden gönderir.  Ayrıca sınav evraklarının asılları enstitüye teslim eder.

Öğrencinin yapacağı işler;

 1. Öğrenci tezinden 1 adet ciltlettirerek enstitüye kontrol ettirerek  onaylatmalıdır.
 2. Tezlerin, Tez Veri Giriş Formunun ve cd’lerin kontrol edildiğini gösterir formu danışmanına imzalatmalıdır.
 3. Öğrenci tez savunma sınavına girdikten sonra  Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yasal süre içinde,  yüksek lisans ve doktora öğrencileri tezini 3 adet (BAP var ise 4 adet) ciltlenmiş olarak enstitüye teslim etmelidir. Mezun durumundaki öğrencilerin tezleri jüri üyelerine elektronik ortamda ulaştırılması enstitümüz tarafından yapılacaktır. Savunma sonrası tezlerin basılı  dağıtımı jürinin talep etmesi durumunda öğrenci sorumluluğunda yürütülecektir. 
 4. Öğrenci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasından Tez Veri Giriş Formunu doldurup 3 nüsha  imzalatmalıdır.
 5. İlişik kesme formunu ilgili birimlere imzalatılmalıdır.
 6. Tez dosyaları 2 adet CD'ye kaydedilmelidir. Her iki CD içeriğinde de aşağıda belirtilen dosyalar yer almalıdır. 
  • Tez Dosyası (İmzalı)
  • Tez Dosyası (İmzasız)
  • Tez Özet
  • Tez İngilizce Özet 

(Tez dosyalarını kaydededilirken dosya adı imzalı ve imzasız  ibaresiyle özellikle belirtilmelidir. İmzasız dosya YÖK Tez Sistemine yüklenecektir. Bu dosya içerisinde  ıslak imza, cep telefonu, kişisel e-mail, T.C. kimlik numarası, ikamet adresi, doğum tarihi, doğum yeri ve kişiye ait fotoğraf vb. gibi KVVK ihlali barındırabilecek bilgiler  kesinlikle bulunmamalıdır. 
http://www.balikesir.edu.tr/bau_yonetim/yukleme/birim/32/onemli_duyuru.gifİmzasız dosyanın tez onay sayfasında jüri isimleri bulunmalıdır.)

 1. CD Etiketi cdler üzerinde yer almalıdır. 
 2. Öğrenci; Tezlerini, Tez Veri Giriş Formunu (3 adet),  Evrak Kontrol Formunu, hazırladığı 2 adet cd'yi ve İlişik kesme formunu Enstitüye teslim etmelidir.


  TEZ KONTROLLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
  Ensititümüz tarafından gerçekleştirilecek tez kontrolleri yalnızca Pazartesi günleri yapılmaktadır. Pazartesi günleri dışında gelen öğrenciler, tezlerini enstitü öğrenci işlerine bırakarak bir sonraki Pazartesi günü teslim alabileceklerdir. 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 4.Kat Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-612 14 00 (Dahili:101401-101402)
sbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: