Verilen Eğitimler

15.02.2020 tarihinde yapılan Muhatasar Prim Hizmet Beyannamesi işlemlerine ilişkin verilen eğitim (slayt1)

29.11.2019 tarihinde Başkanlığımızca Rektörlük Senato Toplantı Odasında düzenlenen Ara Sınavlarda Ekders hesaplama eğitim slaytı.
*Ara Sınavlarda Ekders uygulaması (Slayt1 )


26.04.2019 tarihinde Başkanlığımızca Rektörlük Senato Toplantı Odasında aşağıda belirtilen konularda eğitim düzenlenmiştir.
*Ekders işlemleri (Slayt1 , Slayt2 )
*Satın alma (Doğrudan temin) işlemleri ( Slayt1 )
*Taşınır işlemleri (Slayt1Slayt2Slayt3Slayt4Slayt5 )
*Maaş,diğer ek çalışma ödemeleri,yolluk, abonelik ödemeleri 
*Sayıştay tarafından tespit edilen hususlar 
*Uygulamada karşılaşılan sorunlar ( Slayt1 )


 08.12.2017 tarihinde Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin bir parçası ve harcama birimleri tarafından kullanılacak olan Yeni Harcama Yönetim Sisteminin kullanımına yönelik olarak eğitim düzenlenmiştir.

          1-) Eğitim Videoları (slayt 1 - slayt 2 - slayt 3 - slayt 4 - slayt 5 - slayt 6 - slayt 7 - slayt 8 - slayt 9 - slayt 10)

          2-) Yeni Yeni Harcama Yönetim Sistemi Klavuzu

          3-) Yeni Harcama Yönetim Sistemi e-Yolluk Uygulama Klavuzu


20.11.2017 tarihinde Başkanlığımızca harcama birimlerine yönelik Muhasebe, Satınalma ve Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuat hükümlerini kapsayan eğitim programı düzenlenmiştir.

          1-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

          2-) Sayıştay Başkanlığınca Yapılan Dış Denetim Ve  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Yapılan Mali Kontrollerde Tespit Edilen Sorunlara Çözümler

          3 -) İhale Usulleri Ve Ödeme Sürecinde Gerekli Belgeler

          4-) Doğrudan Temin

Ek Ders Mevzuat ve Uygulama Eğitimi

İç Kontrol Eğitimi  ( slayt 1 - slayt 2 )

Taşınır Eğitimi  ( slayt 1 - slayt 2 )

e-yolluk Eğitimi


18.11.2015  Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

24/09/2021 Tarihli İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi

29.12.2021  Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi


  

 

 

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Hizmet Binası, 3. Kat Çağış Yerleşkesi, Bigadiç Yolu 17. Km. Altıeylül/BALIKESİR

İletişim

0266 612 14 00 - 08
strateji@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: