Program Hakkında

TARİHÇE

Bölümümüz 2002 yılında Grafik Tasarım Programı adı altında kurulmuştur. İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında; bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yüksek öğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile yüksek öğretim Kurumlarının ilgili mevzuatbilgilerine göre 2011-2012 akademik döneminde Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı adını almıştır. Bölüm kapsamında grafik tasarım programı mevcut olup, söz konusu programda 2. öğretim olarak eğitim verilmektedir.

KARİYER OLANAKLARI/İSTİHDAM ALANLARI

Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler grafik teknikeri ünvanını alırlar. 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Balıkesir Üniversitesi Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Bir öğrencinin Tasarım Bölümü Grafik Tasarım programından mezun olabilmesi için, genel not ortalamasının (transkript) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer çalışmalarda başarılı olması, toplam 120 AKTS'lik kredi yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine kararı verilmiş olması gerekir.

SINAVLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esaslar “Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge’de (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/61834) düzenlenmiştir.

Merkezi yerleştirme taban puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. Yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili web adresinde düzenlenmiştir.

BÖLÜMDEN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma imkânına sahiptirler.

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: