Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavına (YÖS) kimler başvuru yapabilir?

  1. Yabancı uyruklu olanların,
  2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
  3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
  4. (a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (Lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
    (b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil
  5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı yapıyor mu?

Üniversitemiz Pandemi Sürecinin başından (2020) yılından bu yana sınav yapmama kararı almıştır.

BAÜN YÖS Sınavına girmeden Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanabilir miyim?

Evet. BAUNYÖS’e girmeden/olmadan da Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanabilirsiniz. Bunun için http://yos.balikesir.edu.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin Ek-1 Tablosunda yer alan Ulusal ve Uluslararası sınavlardan birine girmiş ve geçerli not almış olmanız gerekiyor.

 

 

Diğer YÖS sınavlarından veya Eş sınavlardan kaç puan almam gerekiyor?

Geeçerli sınav ve puan karşılıklarına Balıkesir Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin Ek-1 Tablosunda yerr verilmştir.

http://yos.balikesir.edu.tr/yonerge.pdf

Yeterli puan aldığımda kaç tercih hakkım var?

Yeterli puan almanız durumunda beş (5) tercih yapabilirsiniz.

 

Tercih yapma aşamasında nelere dikkat etmem gerekiyor?

Tercihler Öğrenci Bilgi sistemi üzerinden online olarak alınıyor. Gerekli linkler sadece tercih zamanı aktif olup web sayfamızda yayınlanıyor. Adayların bilgilerinin doğru/tam/eksiksiz  olması gerekmekte, yanlış veya eksik bilgilerin sorumluluğu tamamen adaya aittir. Eksik/Yanlış/Hatalı bilgili ile başvuru yapan adayların başvuruları red edilir. Yerleşme hakkı verilse dahi kayıtları yapmaz veya silinir.

Her hangi bir bölüme yerleşemez isem ek tercih yapma hakkım var mıdır?

Evet. İlk tercihinizde her hangi bir bölüme yerleşemez iseniz, ek yerleştirme tarihlerinde yenilenen kontenjanlar dahilinde tekrar tercih yapma hakkınız vardır. Balıkesir Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta ve ek yerleştirme yapıp yapmamakta serbesttir. Güncel tarihler için web sayfasını takip etmenizde yarar vardır.

Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Kayıt için gerekli belgeler Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve http://yos.balikesir.edu.tr/ adresinde  Tercih Kılavuzunda yayınlanır.

Çift uyrukluyum veya Türk lisesinden mezun oldum Türkçe yeterlik sınavına girmek zorunda mıyım?

Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanından yararlanan herkes Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadır. Üniversitemiz Türkçe eğitimi ve Öğretimi Merkezi (TÖMER) her yıl Türkçe yeterlik sınavını düzenlemektedir.

Türkçe yeterlik sınavından geçemez isem kaydım silinir mi?

Hayır. Türkçe yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinmez. Türkçe yeterlik seviyesi belirlenen öğrenciler aşağıda belirlenen tabloya göre eğitime başlar veya Türkçesini geliştirmek üzere TÖMER Kurslarına katılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri

Puan Aralıkları

Açıklamalar

C1

70-100

Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

B2

60-69

Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenimine başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

B1

50-59

Türkçe seviyesi üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır

A2

40-49

Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıla kadar izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Balıkesir TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMER’lerinde açılacak Türkçe hazırlık kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik seviyelerini C1 seviyesi çıkarmak zorundadırlar.

Balıkesir Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenciler için özel olarak sağladığı barınma ve burs imkânları var mıdır?

Maalesef ki Üniversitemizin Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik özel bir burs ve barınma imkanı yoktur.

Okuduğum bölümde derslere devam zorunluluğum var mıdır?

Evet. Yurtdışından öğrenci Kabul kontenjanlarından yararlanıp Üniversitemizde bir bölüm/programa yerleşen öğrenciler için de derslere devam ve sınıf geçme açısında diğer öğrencilerin sahip olduğu hak ve yükümlükler geçerlidir. Bu nedenle derslere devam etme ve sınavlara katılma zorunluluğu vardır.

 

Adres

Uluslararasi iliskiler Arastirma ve Uygulama Merkezi Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çagis kampüsü, 10145, Balikesir

İletişim

0266 612 1400 / 101879
yos.ofis@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: