Yayınlar

2021

Yılmaz, Ü. & Kuvat, Ö. (2021). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Lojistik Faaliyetlerindeki Uygulama Alanları ve Verimliliğe Etkileri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ejosat 2021 Ek Sayı 1 , 746-754 . DOI: 10.31590/ejosat.1004953

Yılmaz, A., Orbak, A.Y., Yılmaz, Ü., & Özçekiç, E. (2021). COVID-19 Süresince İnsanların Sosyal Ağlar Üzerinde Dışa Vurdukları Duygusal Tepkilerin Doğal Dil İşleme Yöntemleriyle Tespit Edilmesi: Ekşi Sözlük Örneği. Acta Infologica, 5(2), 319-331. https://doi.org/10.26650/acin.1004680

2020

-

2019

Sakarya, Ş. & Yılmaz, Ü. (2019). Derin Öğrenme Mimarisi Kullanarak BİST30 İndeksinin Tahmini . European Journal of Educational and Social Sciences , 4 (2) , 106-121 .

Yılmaz, Ü. & Duman, B. (2019). Lojistik 4.0 Kavramına Genel Bir Bakış: Geçmişten Bugüne Gelişim ve Değişimi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (1) , 186-200 . DOI: 10.33905/bseusbed.465962

Yılmaz, Ü. (2019). İnsani Yardım Lojistiği Faaliyetlerinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları . Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 43-54 . DOI: 10.46236/jovosst.623075

Yılmaz, Ü. & Duman, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Lojistik Faaliyetleri Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (3) , 1-7 . DOI: 10.35235/uicd.464839

2018

Yılmaz, Ü. & Özçekiç, E. (2018). A Fuzzy Logic Model Purposing Evaluation of Trasportation Management . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 192-200 .

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: