MİSYON&VİZYON

Misyon

Balıkesir Üniversitesi, güçlü donanıma sahip, disiplinlerarası çalışma kültürü olan, nitelikli ve özgün araştırmalar yapabilen, rekabetçi, kendini sürekli geliştirmeyi bilen kalifiye bireyler yetiştirilmesini ve yaşam kalitesini artırıcı hizmet ve çözümler sunmayı benimsemiştir.

Vizyon

Eğitimde, bilimde, sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören eğitim odaklı, yenilikçi bir üniversite olmaktır.

DEĞERLER&HEDEFLER

Temel Değerler

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına Bağlılık
  • Eğitimde Mükemmeliyet ve Kalite
  • Bilimsellik
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Kalifiye İşgücü Yetiştirmek
  • Sosyal Sorumluluk, Topluma ve Ülkeye Hizmet
  • Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik
  • Ehliyet ve Liyakat
  • Hukukun Üstünlüğüne, İnsan Haklarına, Toplumsal Değerlere, Etik Kurallara ve Çevreye Saygı
  • Paydaşlar ile İşbirliğinin Sağlanması

Hedefler

Üniversitemiz başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimsel üretimi ve üniversitekent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin hedefleri arasındadır.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu