İşaret Dilini Algılayan Eldiven

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon engelli insan bulunmaktadır. Günümüzde toplum içinde doğuştan veya sonradan engeli bulunan bireyler günlük yaşantılarında farklı alanlarda sıkıntılar çekmektedir. Ülkemizde sayıları 3 milyona yaklaşan işitme engelliler görünen hiçbir kusurları olmadığından en az dikkat çeken engel grubudur. İşitme engelli bireyler toplumda kendilerine çok fazla yer bulamıyorlar. Bunun temel sebepleride kendilerini ifade edememeleri ve engelsiz bireylerin onlarla iletişim
kuramaması. Bu iletişimsizlikte doğal olarak işaret dilinin toplum içerisinde yaygın olmamasından kaynaklanıyor ve işitme engelli insanlar ile toplumda bulunan diğer bireyler farklı dili konuşan insanlar gibi birbirlerine yabancılaşıyor. Biz de mühendislik öğrencileri olarak bu projede işitme engelli bireyleri hedef almış, onların günlük yaşantısındaki sıkıntılarını bir nebzede olsa çözebilmek ve yaşam kalitelerini arttırabilmeyi amaçladık. İşaret dilini algılayan eldiven projemiz sayesinde işitme engelli birey karşısında bulunan ve işaret dili bilmeyen birey ile rahat bir biçimde iletişim kuracaktır. Projemizin hedefi işitme engelli insanların toplumda daha fazla rol alması ve diğer insanlarla rahat bir biçimde iletişim kurmasıdır.