Misyonumuz

Tüm mühendislik dallarıyla, pozitif bilim alanlarıyla, teknoloji ve inovasyon ile ilgilenen herkese hitap eden bir topluluk olmak Üniversitemiz ogrencilerinin , dünyanın en buyuk meslek kuruluşu olan IEEE’nin olanaklarindan yararlanmasını sağlamak, Balıkesir Universitesinin ve çevresinin teknoloji, mühendislik, inovasyon ve bilim alanında gelişmesine katkıda bulunmak, Hayata geçireceği teknik eğitim ve çalişmalar ile uyelerinin akademik ve teknik anlamda donanım kazanmalannı sağlamak . .Topluluk üyelerinin sosyal, teknik, akademik ve mesleki gelişimlerine katkida . Sosyal ve kulturel etkinlikler duzenleyerek üyelerimizin sosyal ilişkilerini . Yenilikçi fikirlere sahip, organizasyon becerisi yüksek, liderlik vasıflanı olan, takım bulunarak üyelerinin deneyim, beceni ve bilgi alanlannda kazanımlarına destek olmak sağlamlaştirmak, paylaşım odaklı ortam hazırlayarak gelişimlerini desteklemek, çalışmasina yatkın ve paylaşımcı kişilerin yetişmesine katkida bulunmak